В различните страни от Европейския съюз средният брой работни часове, изработени от един работещ за година, не е еднакъв. За 2022 г. най-малка продължителност на работотните часове в страните от ЕС е отчетена във Финландия. Там един служител на пълен работен ден за миналата година е отработил средно 1640 часа, което е 205 дни при осемчасов работен ден. До това заключение е стигнал френският изследователски център Rexecode, пише Лента.ру.

Втори в този списък с отработени средно на човек за минлата година 1668 часа са французите, а трети са шведите - с 1672 часа работа годишно.

Що се отнася за страната с най-голямата икономика в ЕС, Германия, там хората са отработили средно по 1790 часа (224 работни дни) през 2022 година.

Какви качества трябва да има "идеалният" служител – според работодателите

Какви качества трябва да има "идеалният" служител – според работодателите

Техниката STAR за провеждане на интервю за работа

В другия край на списъка, т.е. с най-много отработени часове годишно в ЕС от един зает, според данните на изследователски център Rexecode, се оказа Румъния. Там един служител(работник) е работил през миналата година средно 2043 часа годишно (255 работни дни при осемчасов работен ден), т.е. с 50 работни дни (около два календарни месеца) повече от работещите във Финландия.

След Румъния по трудолюбие (ако се съди по броя на отработените часове) се нареждат още две държави от Южната част на Европа - България и Гърция.

В нашата страна през миналата година един зает е отработил средно 1998 часа (250 работни дни), което е с една календарна седмица по-малко от данните за Северната ни съседка.

А в Гърция отработените часове през 2022 г. са били средно 1943 часа на зает (243 работни дни).

Припомня се, че наскоро германският министър на финансите Кристиан Линднер е изразил съмнение, че четиридневната работна седмица може да стане новата норма за страната му в обозримо бъдеще. Според него, при такъв подход няма как да се избегне намаляването на производителността на труда, а и досега никой не е успял да увеличи благосъстоянието на обществото чрез по-малко работа.

Големият експеримент на Германия с 4-дневната работна седмица

Големият експеримент на Германия с 4-дневната работна седмица

Дали това ще е работещ бизнес модел най-голямата европейска икономика?