Мениджърите на фирми биха искали да видят в своя екип професионалисти, които същевременно разбират посоката на развитие на компанията и са готови да растат заедно с нея.

Идеалният служител е събирателен образ, който се формира от най-добрите професионални и лични качества, и всяка фирма има различни виждания и изисквания относно него. Някъде търсят мълчалив програмист, а другаде - счетоводител, който е педантичен с числата.

В същото време има общи черти на характера, които повечето работодатели ценят и искат да видят в служителите си. Какви основни качества трябва да усъвършенства човек, за да изгради успешна кариера, разказва пред РБК ръководителят на отдел "Човешки ресурси" в голямата компания NC Logistic (извършваща управление на мрежата на доставки, складова дейност и организацията на доставките до клиенти в областта на фармацевтиката).

Трудолюбие

Тази черта на характера пряко влияе върху резултатите от работата и професионалното израстване. В днешно време е трудно да се намери трудолюбив служител, защото почти всички искат в кратки срокове да получат повишение и/или висока заплата, без да полагат усилия.

Истински трудолюбивите служители ясно виждат целите си, стремят се да постигнат повече, съпричастни са със съдбата на фирмата и се стараят да допринесат за успеха й.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Отговорност

На практика малко хора са готови да носят отговорност за собствените си решения в рамките на заеманата длъжността. Повечето служители предпочитат да не поемат рискове и да изпълняват само рутинни задачи. Липсата на инициатива при изпълнение на служебните задълженията обикновено няма да направи дадения човек (много) добър служител и няма да му помогне да постигнете (голям) успех в кариерата си.

Способността да се поема отговорност за свършената работа и желанието да се търсят нови подходи и начини за постигане на (високи) резултати са черти на евентуален бъдещ лидер.

Готовност и умение за работа в екип

На всяка позиция всеки служителят общува с колеги с различни характери. Всеки има свои собствени възгледи за живота и работата, с някои не е лесно да се общува, но може да се намери подход почти към всеки човек.

В компанията всички трябва да работят заедно и да следват стриктно поставените цели. Именно неправилната комуникация често води до нарушаване на бизнес процесите.

До 2027 г. ще се създадат 69 милиона работни места в света. Ето топ 10 на най-бързо развиващите се професии

До 2027 г. ще се създадат 69 милиона работни места в света. Ето топ 10 на най-бързо развиващите се професии

Търсенето на специалисти в областта на изкуствен интелект и машинно обучение се очаква да нарасне с 40%, което означава още един милион работни места към глобалната икономика

Стремеж за развитие

Мениджмънтът на успешните компании винаги търси области на растеж, стартира нови направления, така че бизнесът да не стои на едно място. А добрият служител е готов да се учи на всяка възраст и да подобрява уменията си, за да може да изпълнява и нестандартни задачи.

В някои компании всяка годината съставят план за външни обучения на служителите. Той включва образователни програми, чието завършване ще помогне за подобряване на бизнес процесите.

Лоялност

Всяка компания има необходимост от служители, които споделят нейните ценности, идеи и правила. Още на етапа на интервюто за дадена позиция, може да се разбере дали съответният кандидатът е близо до мисията на компанията. Ако поначало кандидатът за позицията е лоялен и споделя основните корпоративни ценности, той определено е подходящ кандидат.

А в бъдеще лоялността укрепва чрез материална и нематериална мотивация от страна на работодателя. Мотивацията може да се изразява например в парични бонуси, участие в корпоративни събития, социални придобивки.

Не е лесно да се намери кандидат за дадена служебна позиция, който притежава всичките 5 посочени качества, и то добре развити. Но когато се намери такъв - независимо дали има голям има малък професионален опит - то определено трябва да му се даде шанс, съветват експерти по човешки ресурси.

В тази връзка, едно от сериозните предизвикателства пред провеждащите интервюта за работа е, че понякога кандидатите за дадена позиция дават твърде обща информация за себе си. Нерядко е трудно да се разбере с какво и как точно един кандидат може да е от полза за фирмата, която си търси служител(и).

Но проблемът е и за самите кандидати. Някои от тях не знаят как да отговарят на определени въпроси и изпитват трудности ясно и убедително да опишат постиженията си от миналото, въпреки че имат такива.

Техниката STAR за провеждане на интервю за работа помага в подобни ситуации. Тази техника ориентира и интервюиращите, и кандидатите към какви теми следва да се придържат по време на интервюто, посочват експерти по подбор на персонал.

И така, STAR е съкращение от: ситуация (situation), задача (task), действие (action), резултат (result).

Когато един работодател използва техниката STAR, той прави опит да оцени служебното поведение на кандидата в миналото (а не просто някакви качества на личността), с което да се ориентира каква е неговата компетентност и как би се справил той с отговорностите на евентуалната си нова длъжност.

Логиката е, че най-точна прогноза за бъдещото трудово поведение на един кандидат, може да се даде на база на трудовото му поведение в миналото и настоящето.

Техника STAR за интервюиращи

В унисон с техниката STAR, експерти по човешки ресурси дават няколко основни примерни въпроса на интервюиращия към кандидатите за дадена служебна позиция:

-Опишете ситуация (S), в която са ви поставили важна задача (T) и какво сте предприели вие (A), за да я изпълните (R);

-Разкажете случка (S), в която се е наложило (T) да използвате уменията си да убеждавате и постигате консенсус сред колегите си (A и R);

-Посочете пример за ситуация (S), в която сте успели да намерите начин (T) да се сработите с ваш колега (A), независимо че не сте се харесвали особено взаимно (R);

-Бихте ли разказали за някои от най-трудните моменти в търговските преговори които сте водили (S и T) и какви са били Вашите действия (A), за да постигнете успех в продажбите (R);

-Дайте конкретен пример (S) за Вашите действия (A), благодарение на които сте се справили отлично (R) с поставените задачи (T), независимо че сте имали кратки срокове или недостатъчно ресурси.