През последните години се наблюдава засилена тенденция към изместване на големите вериги за доставки на световната бизнес общност от Азия и търсене на диверсификация. Това създава нови възможности за България. Това казва изпълнителният директор на публичният холдинг "Химимпорт", една от най-големите публични компании в България, пред световното бизнес списание Newsweek. В специална статия, посветена на инвестиционния пейзаж в Източна Европа, Каменов прогнозира, че мигрирането на чуждестранни фабрики към региона би довело до позитивна и перспективна визия за развитието на икономическото бъдеще на България.

"Много фабрики мигрират към Източна Европа, особено към България, благодарение на нашите ниски разходи за труд, силните логистични възможности, дължащи се на река Дунав, и образованата работна сила", казва Иво Каменов пред Newsweek.

От списанието отбелязват, че инвестиционният климат в страната всъщност е много обещаващ: "България демонстрира изключителна икономическа устойчивост по време на световната пандемия, като растежът на БВП достига връх от 7,6% през 2021 г., а международните инвеститори в България се възползват от едни от най-ниските разходи за труд в Европейския съюз (ЕС), финансирани от ЕС програми за иновации за повишаване на експортния капацитет на МСП и бързи административни процедури за публично-частни партньорства".

Като много важен фактор за определяне на инвестиционния климат от Newsweek посочват стабилния банков сектор и доклада на Fitch Solutions за 2022 г., където за България като позитиви са подчертани "обширната пътна мрежа на страната, стабилното електроснабдяване, поле с ниски разходи и високи нива на проникване на интернет" като ключови за улесняване на глобалното нарастване на търсенето на български износ като рафинирани горива".

Статията на световното бизнес издание Newsweek, посветена на "Химимпорт"

Статията на световното бизнес издание Newsweek, посветена на "Химимпорт"

"В предстоящите три години предприятията в България ще се радват на попътен вятър от плана на ЕС за възстановяване и устойчивостта след Covid, с 6,27 милиарда евро безвъзмездни средства в подкрепа на зелената енергия, цифровизацията и растежа на частния сектор, потвърдени между 2021-2026 г.",допълват още от списанието.

Според Иво Каменов, изпълнителен директор на "Химимпорт", всички тези фактори показват, че страната се движи по правилния път, но за икономическото бъдеще на България са изключително важни компании, които увеличават доверието на международно ниво, развиват дългосрочни партньорства и привличат инвестиции, а като корпоративен лидер "Химимпорт" има точно такава мисия- да работи за подобряване на икономическото бъдеще на страната.

"Бизнес моделът в България се развива и международното представяне е от решаващо значение за успеха. Движим се в правилната посока и се модернизирахме силно през последните 12 години. Манталитетът също се променя; това е отлично време за страната и чуждестранните инвеститори", казва Иво Каменов.

"Нашата цел е да направим България по-привлекателна. Постоянно настояваме повече чуждестранни инвеститори да дойдат и да работят тук", допълва той пред Newsweek.

Силната финансова позиция на "Химимпорт" и фокусът върху минимално излагане на риск, ефективност и рентабилност създава вълнуваща възможност. През миналата година, подхранван от 26% ръст на приходите от нефинансови дейности до 442,8 млн. лв., "Химимпорт" регистрира годишен ръст на нетната печалба от 27,7% от 35,29 млн. лв. до 45,11 млн. лв. И към 2 юни 2023 г. компанията регистрира годишно увеличение на приходите от 54,82%, отбелязва изданието.