Населението на света застарява поради развитието на медицината, лекарствата и ваксините и другите медицински технологии. А също така и поради подобряване на качеството на живот в повечето държави по света.

Съществуват обаче и страни, където преобладават младите хора, там делът на децата е близо 50% от общото население.

Според ООН към държавите с най-младо население като правило се отнасят тези с висока степен на бедност, високи нива на детска смъртност и липса на развита инфраструктура, медицински ресурси и образование.

Ще ви разкажем за 10-те държави с най-младо население в света, като всичките от тях се намират в Африка.

Буркина Фасо

Дял на децата под 15 години: 44,95%

Буркина Фасо е една от най-бедните страни в света. 90% от работещите се издържат от селското стопанство, което страда от чести засушавания. Основната експортна култура е памукът.

Под нивото на бедност е около половината от населението.

Гамбия

Дял на децата под 15 години: 45.07%

Всяка година в страната пристигат 20-30 хиляди мигранти от Сенегал, Мали и Гвинея, които работят предимно при прибирането на реколтата от фъстъци.

Жителите на Гамбия също могат лесно да напуснат страната, което се улеснява от факта, че държавната граница е слабо маркирана и на много места не се охранява.

Гамбия е икономически слабо развита аграрна държава, като 30% от БВП се осигурява от селското стопанство, в което работят около 75% от трудоспособното население.

Снимка 427519

Източник: iStock

Бурунди

Дял на деца под 15 години: 45.09%

Бурунди е държава в Източна Африка и е една от най-слабо развитите страни в света.

Коефициентът на раждаемост е 46 деца на 1000 жители, смъртността е 16 деца на 1000 жители.

Естествен прираст - 30 души на хиляда жители. Детска смъртност - 60,77 деца на 1 000 новородени.

Демократична република Конго

Делът на децата под 15 години: 46.16%

След края на гражданските войни икономическата ситуация в страната започна да се подобрява от 2002 г. насам.

Властите на подновиха отношенията си с международни финансови организации и със страни, предоставящи помощ.

Средната продължителност на живота в Конго е 53 години за мъжете и 57 години за жените.

Сомалия

Дял на деца под 15 години: 46.33%

В резултат на гражданската война и дейността на сепаратистите, Сомалия за дълго време на практика престава да съществува като единна държава и се разпада на много части.

Според публикуваната от Thomson Reuters през януари 2019 г. класация на най-опасните страни за жените в света, Сомалия е на четвърто място в списъка на страните с най-висок риск за жените по отношение на здравето, достъпа до икономически ресурси.

Ангола

Дял на децата под 15 години: 46,62%

Прирастът на населението в страната е около 2% годишно. Средната раждаемост е 6,05 раждания на жена.

В Ангола детската смъртност е много висока: средно 178 от 1000 умират през първата година от живота.

Снимка 209449

Източник: Pixabay.com

Чад

Дял на децата под 15 години: 46,86%

Чад е държава в Централна Африка, както и най-голямата африканска страна, без излаз на море заобиколена от други държави.

В Чад ситуацията със здравето е много неблагоприятна. Инфекциозните и паразитните заболявания са често срещани.

Липсата на чиста питейна вода (само около 27% от населението има постоянен достъп до нея) води до огнища на чревни инфекции. Продължителността на живота е 48 години.

Уганда

Дял децата на възраст под 15 години: 47,41%

Желаещите да учат са много повече от броя на учебните места. Над половината от завършилите основно образование не отиват в средни училища, а над една трета от завършилите гимназия, нямат възможност да продължат образованието си.

Земеделието е гръбнакът на икономиката на Уганда. Основният експортна стока е кафето.

Мали

Деца под 15 години: 47,53%

Основният отрасъл на икономиката в Мали е земеделието, отглеждането на добитък за вътрешно потребление и за износ в крайбрежните и горските райони на Западна Африка, както и риболовът за вътрешния и външния пазар.

Въпреки че приходите от външна търговия намаляват поради необходимостта от използване на чужди пристанища и внос на произведени стоки, икономиката на страната до голяма степен се подпомага от стоковото производство на памук и текстилни изделия.

Снимка 441172

Нигер

Деца под 15 години: 50,12%

Нигер е една от най-бедните страни в света, като постоянно е на последно място в индекса на човешкото развитие на ООН.

Населението от малко над 23 милиона души е съсредоточено в крайния юг и запад на страната.

Основните сектори на икономиката са селското стопанство и добивът главно на уранова руда.