Икономистите считат наличието на т.нар. компании еднорози за един от основните признаци за ефективността на иновационната система на една държава. Опирайки се на данните на Crunchbase и CB Insights, експерти от Руската клъстерна обсерватория към Института за статистически изследвания и икономически знания, са проучили разпределението на компаниите еднорози на картата на света.

Прието е "еднорози" да се наричат компании, които в течение на не повече от 10 години от момента на основаването си, са достигнали оценка от 1 млрд. долара, не са правили първично публично предлагане и остават собственост на своите създатели поне с три четвърти от капитала си.

САЩ и Китай са абсолютни лидери по "отглеждане" на еднорози. Към юли 2021 г., най-голям брой еднорози са регистрирани в САЩ (441) и в Китай (253). Общо в двете страни се намират 76,7% от всички известни в света еднорози към септември 2021 г., а на топ 20 на най-развитите страни се падат 96,8% от тези компании.

Оказва се, че най-привлекателни за еднорозите региони са Северна Америка (47,4%), Югоизточна Азия (31,2%) и Европа (11,6%). При това, повечето еднорози са със седалище в страни с високи доходи на населението (629 компании, т.е. 65,4%), следват ги тези с доходи на населението над средните в света (28,9%) и с такива малко под средните (5,7%). В страни с общо ниско равнище на доходите компании за милиарди няма.

Сравнението на общата и средната оценъчна стойност на еднорозите по държави даде възможност да се откроят държави с малък, но много висококачествен "отбор" от еднорози. Например стартиращият Fintech Klarna (45,6 млрд. долара) и производителят на литиево-йонни батерии Northvolt (11,8 млрд. долара) осигуриха лидерството на Швеция в средната оценъчна стойност на еднорозите. Силното представяне на Люксембург е свързано с производителя на нанотръби с руски произход OCSiAl (10 млрд. долара).

Сред седемте еднорога със седалище в Индонезия се открояват финтех компанията Gojek (12,5 млрд. долара), логистичната компания J&T Express (8 млрд. долара) и компанията за електронна търговия Tokopedia (7,85 млрд. долара). От четирите австралийски еднорога, най-известна е компанията за услуги за графичен дизайн Canva (15 млрд. долара).

В топ-5 на градовете в света с най-голям брой на компании еднорози влизат Сан Франсиско (122 еднорога), Пекин (97 броя), Ню Йорк (69 броя), Шанхай (49) и Лондон (28). Заедно те представляват почти 40% от общия брой на такива компании в света. Класацията на страните с най-голям брой населени места, където се намират еднорози, е същата като тази от общия рейтинг, т.е това са: САЩ (104), Китай (40), Индия (12), Великобритания (9), Израел (8), Германия и Канада.

От 240 градове в света, в които се намират седалища на еднорози, само 31 (12,9%) са столици на държави. Там обаче се съсредоточават 219 компании за милиарди (22,8% от общия им брой).

Най-атрактивните дейности за компаниите еднорози са финансовите услуги (131), електронна търговия (127), продукти и услуги базирани на изкуствен интелект (107). Топ 10 включва още разработка на приложения (85), информационни технологии (49), бизнес услуги (47), анализ на данни (36), здравеопазване (35), хардуер (34) и облекло и аксесоари (31). Първите три най-популярни индустрии при еднорозите са практически еднакви в САЩ, Китай и Европа.

Освен основните, компаниите еднорози имат и допълнителни дейности. Почти всяка втора такава компания посочва разработването на софтуер като втора своя дейност (449). Други допълнителни дейности за компаниите за милиарди са интернет услугите (193) и развитие на наука и инженеринг (175).

Пикът на "раждането" на съществуващи еднорози е през 2015 г.: тогава са създадени 123 такива компании. А за да достигнат статуса на "еднорог" и да се "закрепят" на него, на технологичните стартъпи са им необходими средно 6 години.

Европа изпревари Китай по еднорози

Европа изпревари Китай по еднорози

Три пъти повече компании постигат оценка от $1 млрд. през 2021 г. на Стария континент. Лидер продължава да е САЩ

Интересен факт е, че сред страните от Г-20, еднорози не присъстват само в три държави - Аржентина, Италия и Русия. В случая с Аржентина това може да се обясни с не достатъчно високото ниво на финансиране на науката. При Италия и Русия обаче, съответните икономически и други показатели биха могли да доведат тези страни по отношение на броя на еднорозите до ниво, сравнимо с Франция (18 еднорога), Канада (15 броя), Бразилия (14) и Южна Корея (14).

Япония също може да се счита за изключение: тя е на трето място в света по дял на разходи за научни изследвания от общите държавни разходи, но има само седем еднорога (12-то място). Посоченото показва, че високото ниво на развитие на националната наука е важен, но не и безусловен фактор за появата на компании еднорози.