Светът изглежда все по-несигурно място, рисковете пред икономиките все повече. Рекордните температури в глобален мащаб водят до все по-сериозни въздействия, кризата с разходите за живот прави ежедневието по-трудно за хората, а ескалиращото напрежение в Близкия изток има потенциала да се разрасне в по-мащабен регионален конфликт.

Кой ще са най-големите рискове за 2024 г. на база на годишното проучване на Световния икономически форум сред лидерите по света. Ето 20-те най-големи риска за световната икономика, базирани на проучване сред 1490 лидери. Графиката е публикувана във Visual Capitalist.

top global risks 2024 from the world economic forum

Участниците в проучването са помолени да изберат до пет риска, които могат да доведат до съществена криза в глобален мащаб през 2024 г. Все по-екстремното време представлява най-големият риск според анкетираните експерти. Той се нарежда на второ място по отношение на рисковете през следващите две години.

Икономиките по света, до голяма степен, остават неподготвени за последствията от последиците, които носят метеорологичните условия, от влиянието върху реколтите, до огромните щети на инфраструктурата.

Някои изследвания показват, че потенциално необратими промени на планетата могат да бъдат факт до 2030 г., ако температурите продължат да се повишават.

Дезинформацията е вторият най-голям риск. Освен това има потенциала да подкопае глобалните избори, които са планирани в САЩ, Русия, Индия, Мексико и десетки други държави през тази година. Заплахата от дезинформация е особено чувствителна тема, заради напредъка в съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Той се нарежда на първо място по отношение на риска в целия списък.

Рискът от поляризация на обществото в епохата след пандемията и политическите разделения остава голям.

Освен това конфликтът в Близкия изток е сериозно заплаха за поминъка на милиони хора, а неотдавнашното нападение в Ливан повдига въпроси за избухването на по-мащабна война.

Бъдещи глобални рискове

Според анкетираните лидери до 2034 г. рисковете за околната среда ще бъдат най-съществени и ще са в пет от 10-те най-големи рискове. Технологичните рискове от дезинформация и AI технологиите също остават доста доминиращи.