Разликата между възнагражденията в отделните държави членки е забележителна и се измерва в пъти. Наскоро ви представихме подробни данни за 2022 година, от които ясно се видя, че България е на последното място по показателя, докато Швейцария е на върха. Данните за 2023 не са много по-различни за нас, като упорито сме заели последното място. Средното нетно годишно възнаграждение (2023 г.) у нас е 9 355 евро. На този фон в Швейцария, която е на върха е 85 582 евро за година. Това показват данните на европейската статистика Eurostat за миналата година.

Тези разлики във възнагражденията могат да възникнат от специфичните за държавата разпоредби, трудовото законодателство, индустриалните сектори и икономическото развитие. Страните от Северна и Западна Европа имат най-високи средни нетни доходи, докато страните от Източна и Южна Европа отчитат много по-ниски цифри.

След Швейцария, Исландия и Люксембург са тези с най-висок средни доходи съответно от 53 885 евро и 49 035 евро. Норвегия и Холандия също са със средни нетни възнаграждения от 45 000 евро. Трябва да се каже, че става въпрос за доходи на човек без деца.

България предлага най-ниските заплати в ЕС. Кои държави имат най-високи годишни възнаграждения?

България предлага най-ниските заплати в ЕС. Кои държави имат най-високи годишни възнаграждения?

Обикновено най-добре платените сектори в Европа са финанси, застраховане, минно дело

Като цяло средните нетни доходи в рамките на ЕС са 28 217 евро. Това означава, че страната ни е с два пъти по-ниска средна заплата от това, което е в ЕС.

Страни като Франция (31 481 евро) и Швеция (33 926 евро) леко надминават средното за ЕС, докато други, включително Италия (24 207 евро) и Испания (23 568 евро), са под него.

В статистиката има данни и за съседна Турция, която наред с България отчита най-ниските средни годишни нетни доходи, съответно 8 968 евро.

Преди нас са страни като Румъния с нетни годишни средни доходи от 11 105 евро, Хърватия 12 330 евро, Унгария - 12 456 евро, които също попадат в долния края на класацията.

От най-големите икономики в Европа Германия има най-високи нетни възнаграждения от 38 086 евро. Последите цифри за Обединеното кралство са от 2019 г., което затруднява директното сравнение, но тогава те са 35 783 евро.

Как се сравняват средните доходи в Европа?

Средните годишни нетни доходи се изчисляват посредством изваждане на данъците върху доходите и социалноосигурителните вноски от брутните годишни доходи и след това добавяне на семейни надбавки.

Семейният статус на човек като неженен или женен и броя на децата за издръжка, оказват влияние върху нетните приходи.