Общият обем на продажбите на оръжия и военни услуги на 100-те най-големи компании в света в сектора на въоръженията са нараснали във финансово изражение с 1,3% през 2020 г. спрямо предходната година до 531 млрд. долара, според проучване на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на света (SIPRI), съобщи "Комерсант".

Водещите държави в света в класацията по продажби на оръжие (имайки предвид продажбите на техните най-големи оръжейни компании) са:

САЩ - $285 млрд., с дял от продажбите от 100-те най-големи компании от 54%, ръстът спрямо 2019 г. е 1,9%;

Китай - продажби за $66,8 млрд., дял от общите продажби - 13%, с годишен ръст - 1,5%;

Великобритания - продажби за $37,5 млрд., дял - 7%, ръст - 6,2%.

Европа като цяло има дял от 21% от целия обем продажби на най-големите в света 100 оръжейни компании (109 млрд. долара). От тях, продажбите на френските компании са паднали със 7,7% спрямо предходната 2019 година, а продажбите на германските компании са се повишили с 1,3% на годишна база.

Един от най-резките спадове в продажбите за миналата година отчитат руските компании, включени в рейтинга. Те са девет на брой, като през миналата година стойността на продадените от тях оръжия представлява 5% от общия обем на продажбите.

Русия почти спря продажбата на оръжие за долари

Русия почти спря продажбата на оръжие за долари

Обемът на руския оръжеен експорт е стабилен - около $15 милиарда годишно

Във финансово изражение големите руски компании през 2020 г. са продали оръжия на обща стойност 28,2 млрд. долара, което е с 6,5% по-малко в сравнение с 2019 година. При "Алмаз-Антей" и "Обединена корабостроителна корпорация" продажбите са паднали съответно с 31% и 11%. Рейтингът включва и руски фирми, които са показали ръст в продажбите през миналата година, като "Обединена авиостроителна корпорация" (16%).

От SIPRI отбелязват, че една от основните разработки в руската отбранителна индустрия е диверсификацията на продуктовите линии. Руските оръжейни компании изпълняват държавната програма за увеличаване на дела на гражданските продукти в структурата на приходите си - до 30% от общите продажби до 2025 г. и до 50% до 2030 година.