През първото тримесечие на 2019 година общо публичният и частният дълг на Щатите достигнаха рекордните 70 трилиона долара. От тази сума 9 трилиона долара са общите задължения на нефинансовите компании.

От онлайн платформата HowMuch разглеждат кои от корпорациите в икономика номер 1 в света имат най-големи дългове.

Според данни на 27/7 Wall Street три от петте компании в този списък с дългосрочни задължения, надхвърлящи 100 милиарда долара, развиват дейност в областта на телекомуникациите. Като дългосрочни дългове в случая са отчетени всички финансови задължения, чиито падеж е след срок по-дълъг от година.

Най-големите опрощавания на дългове в световната история

Най-големите опрощавания на дългове в световната история

Такава практика се корени още в Стария Завет на Библията

Данните показват, че на първо място с най-голям дългосрочен дълг е гигантът AT&T, която през миналата година купи конкурента си Time Warner. Нейните общи задължения възлизат на 166,3 милиарда долара.

На второ и трето място след нея са други две телекомуникационни компании - Comcast и Verizon със съответно 107,3 и 105,9 милиарда долара.

Дълговете на американците не спират да растат

Дълговете на американците не спират да растат

Общите заеми се увеличават за 17-то поредно тримесечие въпреки икономическия бум

В топ 5 влизат още един автомобилен производител и един индустриален лидер. Става въпрос за Ford Motor и General Electric, които са с дългосрочни дългове от съответно 100,7 и 95,2 милиарда долара.

Най-големите "длъжници" в технологичния сектор са Apple, Microsoft и Oracle със съответно 93,7 милиарда долара, 72,2 милиарда долара и 51,7 милиарда долара.

Снимка 435734