За първи път от три години позицията софтуерен инженер не е на първо място за най-добрите професии в САЩ. Зъболекарите също изпадат от топ 5 тази година и вече са номер 9 в списъка. Това става ясно от U.S. News & World Report.

За да се изготви класацията, освен заплащането, се разглеждат и редица други фактори, оценени по скала от 1 до 10, включително нива на стрес, перспективи за бъдеща кариера, равнище на безработица и прогнозен 10-годишен ръст на броя на тези работни места.

Номер едно в класацията е позицията на медицински асистент (средна заплата от 112 260 долара годишно). Необходимото образование е магистърска степен, пише MarketWatch.

Обикновено в САЩ и Канада медицинските асистенти са специалисти, които диагностицират заболяване, правят планове за лечение, предписват лекарства и често служат като основен "доставчик" на здравни услуги на пациента. Разместването може би се дължи на пандемията и повишеното търсене на този вид специалисти.

На второ място при най-добрите професии вече остава софтуерният асистент (средно годишно той взема 107 510 долара). Позицията изисква бакалавърска степен.

В топ пет попадат позициите на медицинска сестра (110 700 долара годишно, изискваща магистърска степен) както и и лекар (206 500 щатски долара годишно).

Друга класация за 2020 г. на Glassdoor "50-те най-добри работни места в Америка" включва инженери, компютърни програмисти, които взимат средна заплата от 105 240 долара годишно.

Резултатът от Glassdoor се определя като се вземат предвид три фактора: потенциал за печалба (средна годишна основна заплата), общ рейтинг на удовлетвореност от работата и брой разкрити работни места.