Седем компании спечелиха доверието на инвеститорите на финала на акселераторската програма на Иновейшън Кепитъл и ще получат инвестиции общо за 280 000 евро. Инвеститорският ден Pitch @ The Beach се проведе в Beach Hub Kavatsi.

Общият брой на кандидатствалите за финансиране стартиращи компании в акселераторската програма е над 100. Пролетният профил на акселераторската програма XLRadar на Иновейшън Кепитъл беше насочен към идеи за електронна търговия, образование, здравеопазване и развлекателна индустрия. От всички кандидатствали общо 24 екипа преминаха през програмата за акселерация, като само 11 екипа достигнаха до представяне на идеите си пред журито на Инвеститорския ден Pitch @ The Beach.

Инвеститорският ден се проведе в присъствието на над 120 гости на събитието. Изключително интересен е съставът на журито за оценка на инвестиционните проекти, който се състои от професионални инвеститори и инвестиционни мениджъри, като: Innovation Capital, Neo Gravity, Impetus Capital, Sofia Angel Ventures, Vitosha Venture Partners, Eleven, СЕО Angels Club, Ayana Capital и Silverline, представляващи голяма част от инвеститорската общност в България.

На базата на направените презентации и отговорите на въпросите, инвестиционните решения на журито се отчитаха в реално време на електронната платформа за гласуване REAL VOTE. Спечелилите 7 компании получиха стилни плакети и чек за извършване на инвестицията.

Компаниите, които се очаква да получават финансиране от 40 000 евро (25 000 евро дялова инвестиция и 15 000 евро в услуги), са:

  1. Healthyco - софтуер за дигитална патология и диагностициране на онкологични заболявания;
  2. DoggoCollar - високотехнологичен продукт за следене на важни жизнени показатели на домашни любимци - кучета, включително маршрут и местоположение;
  3. Closer 2 U - технологична иновация за хранене на бебета: 3D принтиран накрайник на биберон във формата на анатомично майчино зърно;
  4. Bum Bam - платформа за споделено работно пространство, даваща нови възможности за работна среда на открито пространство, както и възможност за допълнителни доходи на наемодателите;
  5. 8% (Pharma Works) - решение в помощ на големите фармацевтични компании и пациентите, нуждаещи се от специфично лечение;
  6. Unity Pass - портал за сигурна продажба на електронни билети;
  7. Make My Cargo - B2B маркетплейс за организиране на спедиции по вода и въздух.

Иновейшън Кепитъл Фонд КДА, с основен инвеститор Фонд на фондовете, има инвестиции в над 60 компании на обща стойност над 5,5 млн евро. Общият брой на заетите лица в тези компании е над 150.

"Нашият екип посети областните градове в България и проведе срещи с повече от 150 представители на местните стартъп екосистеми. Срещнахме се с чудесни предприемачи, които имат хъс да реализират страхотните си идеи в сферите: образование, здраве, развлекателна индустрия и електронна търговия. Успяхме да открием компаниите, в които ще инвестираме. Вярваме, че чрез експертната ни помощ и активното съдействие на менторите в четирите вертикали, ще помогнем на стартъпите в програмата на XLRadar устойчиво да развият бизнес идеите си и да ги превърнат в успешни български предприятия от международно значение", каза Ангел Ангелов, управляващ партньор в Innovation Capital.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас, Фонд за капиталови инвестиции от групата на Българска Банка за Развитие (ББР) и Rocket Food.

За Иновейшън Кепитъл

"Иновейшън Кепитъл" АД е фонд мениджър, управляващ фонд за рисков капитал в размер на 21,1 милиона евро за дялово и квази-дялово финансиране. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете ("ФМФИБ" ЕАД) да управлява ресурс по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнителен капитал от независими частни инвеститори.