Първа инвестиционна банка (ПИБ) отчете неконсолидирана печалба от 152,32 милиона лева за 2018 година, спрямо 85,47 милиона лева през 2017 година, става ясно от публикувания отчет. Ръстът от 78 процента изпрати акциите на банката с 13 процента, а обемът на сделките надхвърли 64 хил. лв. От началото на годината поскъпването е 14 процента.

Ръстът в печалбата се предопределя основно от перото "други приходи", които нарастват до 64,8 милиона лева, спрямо отрицателни такива в размер на 20,48 милиона лева, пише InfoStock.bg.

Сериозно повишение регистрират и активите на банката, повишаващи се до 9,31 милиарда лева, от 8,64 милиарда лева година по-рано.

С близо половин милиард лева се повишават и вземанията от клиенти - до 5,6 милиарда лева, спрямо 5,02 милиарда лева година по-рано. Задълженията към клиентите нарастват до 8,02 милиарда лева, спрямо 7,34 милиарда лева година по-рано.

Нетният лихвен доход на "Първа Инвестиционна Банка" се повишава минимално до 250,89 милиона лева, спрямо 247,58 милиона лева година по-рано.

Силното поскъпване в акциите на ПИБ до голяма степен предопредели и повишението на индекса на сините чипове SOFIX. Последният добави 1,4% към стойността си, до ниво от 583.15 пункта.