Пропетех секторът в България има значителен ръст през последните няколко години. Само през последните 5 години проптех компаниите у нас са привлекти над 200 милиона долара. Най-успешните от тях в момента се оценяват на над 605 милиона долара. Това показват данни от доклада Bulgarian Proptech Mapping Report за 2023 година, изготвен от Proptech.bg, съвместно с Боян Буров, който е ръководител на акселераторска програма в Pi Labs.

Проптех е сектор, в който технологиите и секторът на недвижими имоти намират пресечна точка. В сектора у нас работят над 1 000 души.

Докладът включва 45 компании, създадени през последните 10 години. От тях 55% вече са успешно финансирани. 42% от компаниите развиват бизнеса си в чужбина, а останалите функционират в България.

Според доклад на най-големият портал за имоти в България Imoti.net, броят на проптех стартиращи фирми в страната се е удвоил от 2019 г., достигайки общо 30 компании към 2021 г.

"Развитието на сектора е много бързо, може да се сравни с растежа на финтех индустрията. През последните години в проптех сектора се появяват много инвеститори, които все повече биват привлечени от бързото му развитие", коментира Георги Павлов, създател на доклада и инициатор на първата българска проптех общност Proptech.bg.

Компаниите в доклада са разделени в 5 подкатегории, според процеса, в който участват. Сред тях са Финансиране и Инвестиции, Проектиране и Изграждане, Пазар и Транзакции, Управление и Процеси. Последната категория Live&Work е насочена към крайните потребители.

"Според статистиката  броят на стартъпите в сектора се увеличава с повече от 2 пъти от 2019 година насам, достигайки 30 компании през 2021-а и и 45 към днешна дата", споделя Боян Буров.

Ето част от българските компании:

Shelly Group е компания на т. нар IoT или интернет на нещата компания, с основен фокус върху производството на висок клас домашни устройства, които позволяват дистанционно управление на електрически уреди през мобилен телефон, компютър или системи за домашна автоматизация. Те също имат други продуктови линии като тракери и смарт часовници.

Основана е през 2004 година. Публичната компания има 113 служители.

Сред по-интересните компании в доклада е AMPECO, която предлага софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили. Използва се успешно от оператори на зарядни станции, енергийни компании, вериги бензиностанции, телекоми, бизнеси с голям електрически автопарк. Имат над 120 клиенти, представляващи над 62 000 точки за зареждане.

Българската компания Propy, чийто услуги се използват в САЩ предоставя цялостна платформа за управление на сделки с недвижими имоти, която улеснява сделки с недвижими имоти чрез Web3. Основана през 2016 година от две българки, е оценена на 30 милиона долара.

Broker360 е част от примери за компнии, чиито успуго са все по-използвани в имотния сектор. Broker360 предоставя информация за точен адрес и възможности за 360° VR преглед за имоти в България. Компанията предоставя цялостно решение за пазара на жилищни и търговски имоти. 

Проптех компаниите, които оперират у нас, участват във всички подкатегории, без дизайн и строене на сгради, посочват експертите които са изготвили доклада.