От 30 май до 1 юни в Културен център "Морско казино" в Бургас и онлайн ще се проведе конференция "Дни на енергийната ефективност и зелената енергия". Събитието се организира от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Община Бургас.

Тазгодишното издание е посветено на развитието на знания и умения за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградите. Всеки с интерес по темата и предстоящите обучения за професионалисти, граждани и гости на гр. Бургас може да направи своята регистрация за присъствие ТУК.

Конференцията ще стартира на 30 май от 13:30 ч. заедно с представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Камара на строителите в България (КСБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и експерти от сектора. Ще бъдат проведени открити дискусии относно съвременните тенденции в професионалното образование и обучение, промените в държавните образователни стандарти и развитието на система за продължаваща професионална квалификация.

В рамките на конференцията ще бъде представена и новата Пътна карта за повишаване на знанията и уменията в строителния сектор, разработена по проект BUILD UP Skills.

Основен акцент за тази година е представянето на проекта за първата енергийна общност в Бургас, който ще се проведе на 1 юни в 12:00 ч. Проектът е иницииран от Община Бургас в сътрудничество с международни и български организации и предоставя възможност на всички жители на града да се включат.

Програмата на конференцията включва следните активности и теми:

  • Учебен семинар за проектанти и строителни специалисти - фокус върху актуалните проблеми за постигане на оптимална енергийна ефективност.
  • Семинар за домоуправители и собственици на жилища - информация за нискобюджетни мерки за енергоспестяване.
  • Обучение за общински специалисти - инвеститорски контрол, енергийни сертификати и фотоволтаични инсталации.
  • Демонстрации на най-новите строителни материали, изделия и технологии - в рамките на специално организирано продуктово изложение.

Сред участващите експерти са инж. Александър Станков, ЕнЕфект; арх. Ралица Йорданова, ЕнЕфект; инж. Антония Новакова, ЕнЕфект; инж. Йордан Николов, БАИС; Лили Щамлер, Софийска енергийна агенция СОФЕНА; инж. Ира Иванова, ЕнЕфект; инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект; инж. Калина Цолова, Център за изследване на демокрацията; Представители на Община Бургас и технически университет - София.

Организаторите ще обърнат и специално внимание на децата, като на 1 юни от 10:00 до 12:00 ч., заедно с екипа на Географ БГ чрез интересни игри и активации ще запознаят децата с важността на това как да съхраняваме правилно енергията с грижа за нашето здраве и за опазването на планетата ни.

Не пропускайте възможността да бъдете част от най-важното събитие в областта на енергийната ефективност и зелената енергия за 2024 г. Своята регистрация може да направите ТУК.