Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира новата си корпоративна програма за ученици и студенти в областта на информационните технологии и киберсигурността - Fibank High Tech Pro. Чрез нея най-голямата банка с български капитал цели да открие и развие най-мотивираните млади таланти в сферата на технологиите.

Fibank High Tech Pro е насочена към обучение, професионално ориентиране и кариерно развитие на ученици в последен курс и студенти от 1-ви до последен курс с познания и интереси в сферата на:

- Разработка на приложен софтуер;

- Комуникационна инфраструктура;

- Системна администрация;

- Информационна сигурност;

- ИТ одит;

- Дигитално банкиране.

Програмата е уникална по своя характер, тъй като съчетава обучение, работа в екипа на банката и мотивиращи стимули за избраните за участие и техните персонални ментори - висококвалифицирани специалисти от технологичните звена в банката. Fibank High Tech Pro залага на индивидуални обучителни програми според персоналното ниво и очаквания на участниците в програмата. Програмите включват както сертифициращи и други външни обучения, заплатени от банката, така и вътрешно обучение в работен процес. Участието в програмата с продължителност 1 година предоставя редица възможности като: назначаване от старта на програмата на длъжност Младши специалист с атрактивно месечно възнаграждение, гъвкаво работно време, съобразено изцяло с индивидуалните предпочитания и възможности на обучаващите се ученици и студенти, бонуси за успешно преминаване през различните етапи, както и други допълнителни стимули и предложение за постоянна работа при успешно преминаване през програмата с висок личен резултат. Желаещите да се включат във Fibank High Tech Pro ще бъдат включени в селекционна процедура за оценка най-вече на мотивацията им за професионално усъвършенстване на максимално високо ниво и за работа в изключително динамична среда, в която промените и иновациите са неотменна част от ежедневието. Тези от тях, които имат ясни и високи стремежи и амбиции за реализация в сферата, и са готови да приемат истинско работно предизвикателство, ще получат възможност за дългосрочно професионално развитие в банката.

Новата корпоративна програма Fibank High Tech Pro затвърждава политиката и практиките на банката като работодател, който инвестира в различността, таланта и личната инициатива, като основни предпоставки за устойчиво развитие и мултиплициране на усилия и резултати.

За повече информация относно програмата Fibank High Tech Pro са на разположение експертите от дирекция "Управление на човешкия капитал" на банката, на телефон: (02) 9-100-100 и e-mail: jobs@fibank.bg