Fitch Ratings и Standard and Poor's повишиха рязко финансовите рейтинги на наскоро придобитата от KBC Груп ОББ.

Така Fitch Ratings премахна рейтинга за наблюдение върху дългосрочния и краткосрочния рейтинг на банката за неизпълнение и рейтинга за поддръжка и същевременно повиши дългосрочния рейтинг с шест нива до BBB+ - възможно най-високият за българска финансова институция.

По-високият рейтинг на ОББ отразява виждането на Fitch за голямата вероятност КВС да подпомогне своето българско дъщерно дружество, в случай че е необходимо.

Standard and Poor's също повишиха оценката си до най-високата възможна за българска институция - с четири нива до BB+.

Бъдещо повишаване на рейтинга на ОББ и от двете агенции зависи от повишаване рейтинга на България.

Новият главен изпълнителен директор на ОББ и Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Петър Андронов, припомни, че дългосрочната стратегия на групата е да се превърне в една от първите три банки на нашия пазар.

ОББ и Сибанк се сливат. Как ще се казва новата банка?

ОББ и Сибанк се сливат. Как ще се казва новата банка?

Новата финансова институция ще има 1.6 милиона клиенти у нас