Близо цял месец или 22 работни дни са нужни на предприемачите в България, за да отхвърлят бюрократичната тежест всяка година. Иначе казано това са 175 часа за 12 месеца, като ангажиментите по поркираването на всички изисквания за документи и поцедури към бизнеса струват по 960 лева на фирма.

Толкова са разходите за заплати на хората, които отделят от времето си, за да свършат всичката административна работа, изчисляват от Института за пазарна икономика (И.П.И). 

В тази сметка не влизат платените такси, както и другите плащания по договори, които са на практика директен резултат от един или друг регламент (такива са например подписването на договор със службата по трудова медицина или с фирмата за управление на отпадъците).

Изследването е свързано с отбелязването на Международния ден на бюрокрацията, който се чества на 29 септември.

Според оценката на експертите още по-дълго време е нужно на предприемачите, които тепърва започват нов бизнес. Те трябва да извършат допълнителни 15 процедури, които им струват 27,5 часа или 3 и половина работни дни.

Датата е специално избрана така, че да съвпада с рождената дата на Лудвиг фон Мизес, който през 1944 г. издава популярната книга "Бюрокрацията". В нея Мизес прави брилянтно описание на негативните последици от бюрократичното мислене и държавната намеса, които водят до "неефективно производство и корупция". Неговите думи за "бюрократичната тирания" остават в сила и днес.

За изчисление на бюрократичната тежест ИПИ използва въображаема компания-модел. Дори се покриват само базовите бюрократични изисквания. Всякакъв тип проверки от страна на службите или специфични събития в рамките на трудово-правните отношения (например излизане в отпуск по болест или майчинство), които носят много сериозна тежест, не са включени в това издание на индекса.

Въпросните 56 стъпки и 175 часа за покриване на бюрократичните тежест следва да се разглеждат като един по-скоро оптимистичен поглед към бюрокрацията у нас.

Снимка 315066

Източник: Институт за пазарна икономика

Изследването се провежда в още две страни - Чехия и Словакия, където бизнесът отделя съответно 200 часа и 164 часа на година за справяне с бюрократичните изисквания.

Що се отнася до стартирането на бизнес, то това отнема най-много време в Чехия - 47 часа и 32 процедури, следвана от Словакия - 36,5 часа и 33 процедури. От трите изследвани страни, най-бързо и лесно може да се започне бизнес в България - 27,5 часа и 15 процедури.