Регистрациите на нови компании очертават поне най-общо очакванията на гражданите и предприемачите за бъдещето, склонността за риск и общите настроения в страната. Първият локдаун през пролетта на 2020 г. се отрази във всички страни с рязко намаление на новорегистрираните фирми. Това, което различава страните обаче е какво се случи след това.

В едната група попадат САЩ, Норвегия, Австралия, Сингапур - при тях в тримесечието, следващо локдауна се наблюдава рязко наваксване на новите бизнес регистрации и последващ силен ръст.

Втората група страни - най-вече от континентална Европа, регистрира плахо възстановяване на регистрациите след локдауна, но през 2020 г. и до средата на 2021 г. не успява да надхвърли нивата на новорегистрирани фирми от 2019 г.

България, очаквано, е във втората група. Причините са разнообразни и е трудно да се открои една - у нас предприемаческата активност по принцип е по-ниска в сравнение с по-развитите страни, негативните очаквания и нестабилната политическа обстановка допринасят за този спад, структурата на икономиката влияе допълнително (заетостта в сектора на информационните технологии е все още по-ниска у нас, а той е основен "източник" на стартъпи, допълнително засилено от дигитализацията на всичко след пандемията), делът на млади хора в икономиката, които са основната група сред предприемачите също влияе, а имиджът на предприемачеството в обществото, както и качеството на образованието са все допълнителни фактори.

Защо е важно да има нови фирми?

В страните от ОИСР около половината от новосъздадените работни места са от новорегистрирани компании, като около 20% от всички заети в тези икономики са в стартъпи. Разбира се, трябва да се отчита, че в рамките на 5 години от създаването си само част от тези компании ще оцелеят, но този процес е съвсем естествен.

Иновациите също се случват в значителна част от новосъздадените компании, което предопределя и дългосрочното развитие на икономиката - така се ускорява съзидателното разрушение, структурната промяна и, в крайна сметка, увеличаване на конкурентноспособността.

Изследване за САЩ от 2020 г. посочва, че иновациите, осъществявани от новорегистрираните компании допринасят за 50% от увеличението на общата производителност.

Не на последно място, предприемачеството е начин за излизане от капана на неравенството за определени групи в обществото, които по различни причини са нямали достъп до ресурси, които да им позволят добре платена наемна работа.

Данните за България показват леко възстановяване на новорегистрираните компании през 2021 г., но в никакъв случай бум на предприемачеството, наблюдаван в други страни. Това дългосрочно ще ни лиши от редица възможности и ще е предизвикателство както за управляващите, така и за всеки, който иска да се радва на по-добри перспективи за реализация и просперитет.