Средният период за разплащане между компаниите в България се удължава с един ден през 2018 г., като достига 63, сочи проучването на Euler Hermes, лидер в застраховането на търговски кредити, сред 25 000 фирми от 20 сектора в 36 държави.

Най-много време у нас за поредна година отнема издължаването в сектора на технологиите - 134 дни. В топ 3 на бавните плащания се завръща строителството с 82 дни, което е 3 дни повече в сравнение с предходната година, но все пак значително под нивото от 99 дни за 2016 годината.

Другите сектори със значително по-дълъг срок на разплащане в сравнение със средното за страната са стоки за свободното време с 76 дни и стоки за бита и машиностроене с по 73 дни.

Въпреки тенденцията за увеличаване на периода, издължаването у нас остава по-бързо от средното в световен мащаб, което за 2018 година е 65 дни (66 дни през 2017 година). Според анализаторите на Euler Hermes тенденцията за съкращаване на сроковете за разплащане на глобално ниво ще продължи и през 2019 година и ще се свие с още един ден. Това е резултат от забавянето на икономическия ръст, което прави бизнесът по-внимателен.

Изключение от правилото правят Средиземноморските държави, които според експертите се връщат към "лошия навик" да бавят плащанията. Доказателство за това са данните, които показват, че сроковете в Италия (+5 дни), Франция (+2 дни), Гърция (+2 дни) и Испания (+1 ден) през 2018 година са се удължили още.

Така трите държави с най-бавно се издължаващи се фирми са Китай, Гърция и Италия - средно 92 дни и 90 и 86 дни. За поредна година най-бързо се разплащат в Нова Зеландия - за 47 дни.

"Обръщаме специално внимание на българските компании, които осъществяват търговия с партньори в Средиземноморските държави и особено Гърция, за да са подготвени за възможни сериозни забавяния в плащанията. Това има още по-голяма тежест за средните фирми, които могат да пострадат сериозно от една единствена по-голяма сделка и да поставят цялото си съществуване под въпрос", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

С повишен риск са и търговските отношения с компании в Турция, която традиционно е ключова експортна дестинация за България. Там освен дългите срокове за разплащане от 79 дни имаме допълнителни икономически фактори, които изискват заострено внимание.", допълва тя.

Средни периоди на разплащания между фирмите в България по сектори

Индустрия/Сектор

2016

2017

2018

Строителство

99

79

82

Транспорт

52

-

-

Технологии

-

134

134

Метали

42

42

43

Автомобилни части

63

58

59

Машиностроене

73

75

73

Фармация

59

85

-

Хранително-вкусова

46

59

63

Стоки за бита

67

72

73

Електроника

42

41

40

Енергетика

-

-

50

Производство на хартия

60

60

57

Търговия

68

64

64

Комунални услуги

58

89

-

Бизнес услуги

15

22

22

Химическа индустрия

72

72

72

СРЕДНО

59

62

63