200 000 автомобила в България остават без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" от този петък, 17 август. Това става ясно от съобщение на интернет страницата на кипърското застрахователно дружество "Олимпик", чийто лиценз бе отнет по-рано тази година.

Изненадата дойде, след като в началото на май т.г. от компанията изпратиха становище до Комисията по финансов надзор, според което то ще продължи дейността по вече сключени договори.

Сега се оказва обаче, че те ще бъдат окончателно прекратени, а шофьорите трябва бързо да сключват договор с друга компанията. Положението им е допълнително утежнено заради резкия скок на премиите по задължителната застраховка, станало в края на миналата седмица. То се наложи след като Върховният касационен съд разшири значително кръга на лицата, които имат право на обезщетение при смърт при катастрофа. Това доведе до нови дела срещу застрахователните компании, които не се бяха подготвили за новия разход.

Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК Олимпик ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя, съобщиха от Комисията за финансов надзор.

По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

Кипърският застраховател "Олимпик" окончателно остана без лиценз

Кипърският застраховател "Олимпик" окончателно остана без лиценз

270 000 автомобила в България имат "Гражданска отговорност" там

Прекратяването на всички полици става по силата на кипърското законодателство. Дружеството "Олимпик" има издаден лиценз там, а по силата на европейските закони то може да открие клон в България без нуждата да преминава нова процедура при местния регулатор.

"Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър", става ясно от съобщение на Гаранционният фонд.

От него става ясно, че обезщетенията ще трябва да бъдат търсени от кипърския Застрахователен фонд.

Сагата започна на 10 май, когато КФН забрани на дружеството да сключва нови договори и я постави под специален надзор. Решението бе на база становище на кипърското Министерство на финансите, което откри, че компанията не може да гарантира капиталовите си възможности.

Застрахователната компания имаше един месец да използва втори одитор. От последното съобщение на КФН става ясно, че дружеството е упражнило правото си на обжалване, но постоянният секретар на Министерстовто на финансите на Кипър е потвърдил решението за отнемане на лиценза.

По информация на bTV почти 2000 души чакат да им се изплатят щети, като има и суми от по 20 хил. лева. А всяко искане за плащане е спряно от назначения ликвидатор в Кипър - "Мазаарс".