Правителството на Руската федерация утвърди списък на юридическите лица, по отношение на които ще се прилагат специални икономически мерки в областта на военно-техническото сътрудничество, става ясно от официалния сайт на руското правителство. Съответното постановление вече е подписано.

Списъкът включва общо 74 организации от България, Великобритания, Германия, Канада, Литва, Словакия, Полша, Чехия, Черна гора, Естония и САЩ. С фирмите от този списък са забранени сделки в областта на военно-техническото сътрудничество.

Правителственото постановление е изготвено в изпълнение на Указа на президента "За прилагането на ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чужди държави и международни организации".

Припомня се, че през май 2022 г. в изпълнение на същия президентски указ, правителството на Русия утвърди списък на юридическите лица, спрямо които се прилагат специални икономически мерки. Той включваше над 30 организации, повечето от които са бивши дъщерни дружества на "Газпром".

Част от компаниите в списъка са сред най-големите български работодатели като "Арсенал", "Дунарит", "ВМЗ" Сопот и "Терем" ЕАД.

Ето българските фирми от списъка:

 1. Arsenal JSCo / "Арсенал" АД
 2. VMZ EAD / ВМЗ ЕАД
 3. Beta Corp AD / "Бета Корп" АД
 4. Arcus Со / Аркус Ко
 5. Dunarit AD / "Дунарит" АД
 6. Terem EAD / Терем ЕАД
 7. Balkanrous Trading / "Балканроус Трейдинг"
 8. Balkan Hunter / "Балкан Хантер"
 9. EL kart / "ЕЛ карт"
 10. EIM Trade / ЕИМ Трейд
 11. UMT / УМТ
 12. Sage Consultants / "Сейдж Консултантс"
 13. Hartford international Group LTD / Хартфорд Интернешънъл Груп ЕООД
 14. Metalika-AB EOOD / "Металика-АБ" ЕООД
 15. Еmсо / "Емко"