Днес синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) в несъстоятелност обявиха, че на основание чл.99, ал.4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) от 09:00 часа на 8 септември 2020 г. (вторник) започва изплащането на суми, включени във втората частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н). Общата сума във втората частична сметка за разпределение е 430 млн. лева. Първата сметка за разпределение в размер на 570 млн. лева бе пусната през май 2019-а и до момента кредиторите на банката са усвоили повече от 95% от тази сума. Така че с втората сметка общия обем на парите, които синдиците са предоставили на кредиторите на КТБ е 1 млрд. лева. Но ще има и още.

На първо място вече е подготвена трета сметка за разпределение, която е целева. Парите в нея ще отидат за удовлетворяване на онези кредитори, като френската "Сосиете Женерал", които оспорваха първата смета за разпределение, тъй като в нея не бяха включени суми, които тези кредитори бяха получили в следствие на прихващания и претендираха като свои вземания от КТБ. По тези спорове се водиха съдебни дела, поради което синдиците на КТБ трябваше да предоставят финансово обезпечение по предявените претенции от кредиторите, които сега напълно или частично ще трябва да удовлетворят.

Готви се и четвърта сметка за разпределение, която ще бъде захранена най-вече от парите, които синдиците на КТБ успяха да съберат от фирмите - бивши акционери на "Виваком". Това са около 125 млн. евро или близо 250 млн. лева. Като общ размер сумата, която в крайна сметка синдиците на КТБ ще разпределят между кредиторите й, може да достигне 1.5 млрд. лева. Това около една трета от общите задължения на фалирата КТБ, което говори както за активната работа по събирането им, така и че противно на общото мнение, тази банка все пак е имала кредитни взаимоотношения, които позволяват осигуряването на някаква възвръщаемост на предоставените като заем пари. В международен план събираемостта на средства от активи на фалирали банки рядко достига 20 процента, а тук може да е 33% и повече. Тук е важно да се знае, че над 74% от сумите, които са или ще бъдат разпределени между кредиторите на КТБ се полагат на Фонда за гарантиране на влоговете, който през декември 2014-а изплати на всички кредитори на КТБ, които са граждани или фирми гарантираните по закон депозити и сметки до 100 хил лева за всеки един кредитор.

Но да се върнем на втората сметка за рапределение на 430 млн. лева. Синдиците на КТБ сдъобщават, че изплащането на сумите по нея ще се извършва чрез клоновата мрежа на "УниКредит Булбанк" АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

Втората частична сметка е изготвена в изпълнение на разпоредбата на чл.95, ал.1 от ЗБН, съгласно която синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл.69, ал.1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията, и одобрена от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл.99, ал.1 от ЗБН.

Всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията на Република България: https://portal.registryagency.bg/, раздел "Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел", подраздел "Справки", по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК:831184677, в раздел "Обявени актове по несъстоятелност". Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваната втора частична сметка за разпределение може да бъдат намерени на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел "Въпроси и отговори". Трябва да се знае, че по закон сумата, която получава всеки един кредитор от всяка сметка за разпределение се формира съобразно дела на вземането му в общия размер на признатите вземания от КТБ. Ако вземанията на даден кредитор са 2% от общопризнатите, той получава 2% от парите в сметката за разпределение. Ако са 10% получава 10% от парите.

Допълнителна информация, свързана с изплащането на средствата от втората частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н), можете да получите всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" №10, или на следните телефони: 070018888, 02/8015498, 02/8015495 и 02/8015436.