Българската компания "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" успя да продаде предвидените 7% от акциите само в рамките на три дни и планира да предложи още една част от тях на Българската фондова борса днес.

Настоящите акционери ще удовлетворят търсенето на всички поръчки "купува" до 16:00 ч. днес, гласи съобщение на компанията до борсата. Цената остава 7,60 лева за брой. Възможността за пускане на допълнителни акции бе предвидена в проспекта на дружеството. След края на днешната търговия акционерите няма да предлагат други акции до втория транш, който ще бъде през септември.

От 8 до 10 юни продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов са продали 875 хил. акции при цена от 7,60 лв.

На втория транш, който ще бъде през септември, ще бъдат предложени оставащите до 3,75 млн. акции, или 30% от дружеството. "Телелинк" предвижда да разпредели дивидент от 4 млн. лв. преди есента.