При предсрочно погасяване на кредит, финансовата институция, която го е отпуснала, няма право да изисква лихвата за целия срок на договора, а само за периода на ползването му.

Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред Bloomberg TV Bulgaria по повод повишения интерес към бързите кредити по празниците.

"Лихвата е възнаграждението на кредитора за това, че неговите пари са престояли при получателя за определен период от време. Когато този период е съкратен, то очевидно и това възнаграждение трябва да бъде съкратено", посочи Маргаритов.

За останалия период на договора потребителят трябва да дължи само главницата.

В случаите, когато потребителят забавя плащането на вноските, кредиторът има право да обяви заема за предсрочно изискуем. В такъв случай финансовата институция трябва да получи обезщетения за оставащия период на договора в размер основния лихвен процент плюс 10 пункта. Други такси или плащания обаче не могат да бъдат изисквани.

Тегленето на заеми трябва да бъде добре обмислено и планирано, а не резултат на моментно хрумване. Така ще сме сигурни, че можем редовно да изплащаме вноските ни по кредита.

"Дори и да има остра необходимост от "бързи пари", да се направи внимателна преценка какво точно се взима и какво трябва да се върне. Винаги да си даваме сметка дали, ако сега сме в затруднение и много желаем да вземем кредит, това няма да ни въвлече в затруднение за по-дълъг период от време", препоръча Маргаритов.

Когато решим да теглим бърз заем, трябва да прегледаме повече оферти и да преценим коя е най-подходящата, а можем да използваме и услугите на кредитен консултант.

"Съществува стандартен европейски формуляр, който може да бъде изтеглен от интернет страницата на КЗП. Той е задължителен реквизит в преддоговорните отношения и в него трябва да се съдържат всички съществени елементи по отношение размера на кредита, допълнителните такси, лихвеният процент и т.н.", обясни шефът на КЗП.

През последните 2 години регулаторът е проверил всички фирми за бързи кредити в България, които са над 50. При откриване на ощетяващи клиента клаузи, търговците доброволно са ги премахнали.

Гражданите подават жалби в КЗП най-вече при начисляване на допълнителни нерегламентирани такси от страна на кредитните институции.

При проблем с кредит потребителите трябва да се обърнат първо към фирмата, отпуснала заема и нейните кредитни консултанти, а след това към КЗП и Помирителната комисия за платежни спорове.