Нарушения при жилищното кредитиране е открила БНБ. През 2023-а година Българската народна банка е проверила няколко кредитни институции за това дали са спазени законовите изисквания за отпускане на ипотечни заеми и е открила нарушения, става ясно от отчета на централната банка.

Проверени са три по-малки банки и една значима банка, както и пет небанкови финансови институции. Извършена е и проверка на няколко кредитни посредника. При две от проверените кредитни институции са установени несъответствия със законовите изисквания по отношение на прилаганите правила и процедури за оценка на кредитоспособността на потребителите, констатират от БНБ.

Към момента БНБ не посочва имената на финансовите институции, които са нарушили изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Посочва се, че са констатирани съществени пропуски в прилагането на изискванията на закона, свързани с оценката на кредитоспособността на потребителите, в резултат на което са издадени насоки за тяхното отстраняване. Образувано е административно наказателно производство срещу една финансова институция.

Снимка 627604

Източник: БГНЕС

Проверката е установила още, че професионалното обучение и компетентността на част служителите, ангажирани с отпускането на заеми, не е на необходимото ниво. За първите три месеца на годината стойността на новоотпуснатите кредити е 50% по-висока от размерите през 2023-а година.

БНБ обясни защо цените на жилищата продължават да растат

БНБ обясни защо цените на жилищата продължават да растат

В един български град имотите са поскъпнали най-драстично

БНБ намали очакванията си за растежа на българската икономика

Българската народна банка ревизира прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт на страната, като корекцията е надолу - 2,2% през настоящата година спрямо заявеното през декември очакване за 2,5%. През 2023 г. растежът на икономиката беше 1,8%.

"Основните фактори за ревизията в прогнозата за БВП и компонентите му са свързани с постъпилите допълнителни отчетни данни за икономическата активност през четвъртото тримесечие на 2023 г. и през първите два месеца на 2024 г., с отчитането на приети от правителството нови мерки, както и с промените в техническите допускания за външната среда", подчертават от БНБ.

По отношение на вътрешното търсене вече се очакват по-нисък растеж на инвестициите в основен капитал и в значително по-малка степен на частното потребление спрямо прогнозата от декември 2023-а година.

В новата си макроикономическа прогноза от БНБ посочват, че БВП ще расте с помощта на положителния принос на вътрешното търсене, докато по-ниската икономическа активност на основните търговски партньори от еврозоната ще удари по износа.

Защо БНБ намали очакванията си за растежа на българската икономика

Защо БНБ намали очакванията си за растежа на българската икономика

Инфлацията ще се забави до 2,3% в края на годината, но в средносрочен план има риск отново да тръгне нагоре