Думата "заем" поражда негативни емоции у много хора. Идеята да задлъжнеем към институция или физическо лице не се нрави на доста от нас, но животът показва, че често се налага да потърсим финансова подкрепа от странични източници. Тя ни е нужна, за да можем да покрием разходите си до заплата, да извършим планираните ремонти дейности, но причините могат да бъдат и съвсем други. Ако възнамеряваме да вземем кредит от банка, то тогава ще бъде проучена кредитната ни история, която трябва да е изрядна, за да получим одобрение.

Кога се налага да теглим бърз кредит?

Причините могат да са различни в различните етапи от живота, споделят експертите по бързи кредити от А1. Днес може да ни е нужен малък заем до заплата, а в следващия момент да се нуждаем от по-голяма сума, за да извършим жилищния ремонт. От значение са и месечните ни приходи за това колко ще изтеглим и за какъв срок от време ще можем да върнем отпуснатата ни сума. Не е изключена и възможността да получим неодобрение, ако нямаме регулярни доходи и не сме надежден кандидат. Подобно финансиране се налага в следните ситуации:

  • забавянето на трудовото възнаграждение - колкото и неприятно да е това явление, то е доста често срещано в работните среди. Некоректни работодатели има много, а това поставя служителите в затруднено финансово положение, от което трудно могат да излязат. Бързите кредити могат да се окажат "спасението" в подобни ситуации, затова и се ползват и с добро име сред потребителите;
  • спешни ремонти дейности - повреден автомобил, проблеми с водопроводната система и други неизправности по някоя от инсталациите у дома или техниката могат да се окажат причина да се обърнем към фирма за бързи заеми. Не бива да отлагаме вземането на парични средства, защото подобни битови подобрения не търпят отлагане;
  • покупка/поправка на техника - по законите на Вселената техниката се разваля в най-неподходящия момент. Не винаги е възможно да бъде извършен ремонт, което налага инвестирането в нови уреди, които можем да купим и с помощта на фирма за бързи кредити;
  • пътуване - служебно или лично, в повечето случаи то се свързва със сериозен разход на финансови средства. За да го реализираме безпроблемно, е нужно да посегнем към спестяванията си, но съществува и опцията да потърсим парична помощ от институция. Малко са хората, които успяват да заделят пари настрана в наши дни, което повишава популярността на бързите заеми още по-голяма;
  • здравословни причини - проблемите със здравето трябва да се разрешават с време. Така те няма да се задълбочат, а ние ще се радваме на живота по-пълноценно. Лекарствените продукти обаче са скъпоструващи, както и някои възстановителни процедури, на които лекарят ни е препоръчал да се подложим. За да изпълним заръките му стриктно, е нужно да разполагаме с пари, които можем да си набавим и чрез подаването на документи за отпускането на бърз кредит;
  • оборотни средства - започването на бизнес или разширяването на вече съществуващия е също сред основателните причини да се възползваме от небанковото кредитиране. То може да е нашият спасителен пояс и в подобни ситуации, когато искаме да поддържаме добър бизнес статус. Търговците са най-честите кандидати за подобни заеми, които могат да бъдат и в размер до 4000 лева.

Небанковото финансиране е отлична възможност да подобрим паричното си положение, да почувстваме отново спокойствие и да не се тревожим за това как да покрием ежедневните си разходи. То е подходящо за хора с редовни доходи, но и за безработни, които се намират в затруднена ситуация.

Какви могат да бъдат причините за отказ?

Погрешно е всеобщото схващане, че бързите кредити се дават на абсолютно всеки. Макар и при тях да има минимални изисквания за одобрение, кандидатите трябва да отговарят на определи условия, за да получат подпомагане. Ето какви могат да бъдат причините за отказ:

  • ненавършени 18 години - пълнолетието е задължително условие, за да се получи одобрение за бърз кредит. Лицата под 18 години нямат право на финансиране от институция, като това правило е с неотменим характер. За да се докаже, че е достигната изискуемата възраст, потребителите трябва да снимат личната си карта и по този начин да се верифицират;
  • лошо ЦКР - служителите на фирмата за бързи кредити проверяват кредитната история на всеки кандидат и чак след това излизат със становище. След като се извърши тази справка, се изготвя досие и се преценява дали въпросният кредитоискател е надежден. При по-малките заеми е възможно отпускането на заем, но при потребителските заеми е задължително да е налице обнадеждаващо ЦКР и коректност при погасяването на предходни задължения;
  • малки доходи - това е също често срещан аргумент за отказ на заем. Ако поискаме голяма сума, но приходите ни са малки, то тогава е добре да се подготвим за отказ. Важно е също така да декларираме вярна информация, свързана с финансовото ни положение. Тя може да се провери много лесно, затова е желателно да сме максимално обективни в представянето ѝ;
  • прекалено много задължения - ако кандидатът е натрупал много дългове, е напълно вероятно да му бъде отказан бърз кредит. Дори и услугата "рефинансиране" може да се окаже недобра опция, защото лицето е с много лоша кредитна история. Кредитодателят предпочита да не поема излишни рискове и затова е склонен да откаже желаната сума.

Бързите кредити са невероятно удобство в редица ситуации. С тях отпада вариантът да търсим помощ от близки и приятели, което е добре да бъде крайна мярка. Можем да подадем молбата си за заем и по интернет - още един плюс на този вид финансиране, популярно сред хората като пряк път до материалното благополучие.

Можем ли да подадем документи за заем онлайн?

Сред плюсовете на бързите кредити е възможността да кандидатстваме онлайн. Само за няколко минути ще можем да подадем своята кандидатура, без да се налага да посещаваме физически офис, да чакаме реда си по опашки и да имаме пряк контакт с консултант.

Снимка 617894

Източник: iStock

По-голямата част от потребителите се насочват именно към този начин за подаване на заявка за спешен заем, защото отнема малко време и не налага напускане на дима или работното място.