Въпреки негативните икономически сигнали отвън и леко забавящата темп българска икономика, банковият сектор у нас изглежда по-здрав и силен от всякога.

Към края на август печалбата на българските трезори стига 1.2 милиарда лева, което икономисти разчитат като мощен трамплин за нова рекордна годишна печалба на банковата система. За същия период през 2018 г., банковата система е била с малко над 10% по-ниска печалба.

Информацията на БНБ показва и ръст на общият капитал в системата до 14.3 млрд. лв.

Следвайки европейската тенденция за намаляване на лихвите, банките у нас отчитат по-нисък ръст на лихвените приходи (2.2%) от този на дохода от такси и комисионни (4.66%). Банките у нас намаляват и административните разходи - отново в унисон с преструктурирането и оптимизирането на разходите в международните банки.

Кредитирането на домакинствата бележи ръст през първите 8 месеца с 233 млн. лв., докато при бизнеса се наблюдава продължаващо охлаждане и разчистване на портфейлите от лоши кредити. Депозитите растат с близка сума - 275 млн. лв. и достигат 93.8 млн. лв.

От по-детайлните данни по банки последно публикувани към лятото тази година се наблюдава най-бърз ръст на корпоративните кредити при Българска банка за развитие, Първа инвестиционна банка и Уникредит Булбанк, докато при потребителските и ипотечните заеми водят съответно Банка ДСК (следвана от Райфайзенбанк и Юробанк) и Юробанк (следвана от Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк).

Корпоративни заеми - ръст Юни19/Юни18

Банка

Ръст (хил.лв.)

Ранг

ББР

537 772

1

ПИБ

315 387

2

Уникредит

291 665

3

Потребителски заеми - ръст Юни19/Юни18

ДСК

1 330 386

1

Райфайзенбанк

159 134

2

Юробанк

114 230

3

Ипотечни заеми - ръст Юни19/Юни18

Юробанк

252 261

1

Уникредит

221 976

2

Райфайзенбанк

206 696

3

Най-висок ръст на активите отчита Банка ДСК, следвана от Юробанк и Уникредит:

Активи - ръст Юни19/Юни18

Банка

Ръст (хил.лв.)

Ранг

ДСК

2 944 530

1

Юробанк

1 119 262

2

Уникредит

954 133

3

ОББ

940 584

4

Райфайзенбанк

850 497

5

ПИБ

667 619

6

ББР

325 115

7

Банковата система още към края на 2018 г. показа значителен ръст и подобрени показатели, които бяха потвърдени и от проведените стрес-тестове за влизане на България в ERM 2 и банковия съюз.

Според данните на БНБ, към края на 2018 г. в България има 12 банки с обща капиталова адекватност над 15%.

Снимка 445933

Ликвидното покритие, което е другият основен показател за стабилност, особено по време на криза, също е изключително високо - 8 банки са с над 100% ликвидно покритие като държавната Българска банка за развитие е с 1331%:

Банка

Ликвидно покритие, в %

Българска банка за развитие

1331%

Централна кооперативна банка

573%

Банка ДСК

310%

Първа инвестиционна банка

294%

Обединена българска банка

262%

Райфайзенбанк

199%

Българо-американска кредитна банка

192%

Общинска банка

>100%