Над 220 хиляди броя безлихвени заеми до 4500 лева за гражданите могат да предоставят търговските банки с подкрепата на Българска банка за развитие. Това показват приблизителни изчисления направени въз основа на условията, при които ББР получи капиталова подкрепа от държавата и при които ще предоставя гаранции и рефинансиране на търговските банки.

За финансовото осигуряване на безлихвените кредити правителството целево учеличи капитала на ББР с 200 млн. лева. Това позволява на ББР да гарантира и рефинансира банките да отпускат безлихвени заеми с общ размер над 1 млрд. лева. При положение, че единичната сума на такъв кредит не може да надхвърля 4500 лева, това означава, че търговските банки могат да предоставят над 220 хиляди броя безлихвени заеми.

Според съобщението на ББР, след края на Великденските празници гражданите ще могат да кандидатсвтват за безлихвени заеми пред банките, с които Българска банка за развитие сключи споразумения за партньорство. Заявка за участие в тази програма на ББР са подали 12 банки - Алианц банк България , Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзенк банк, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк, Централна кооперативна банка и Пощенска банка.

"Очакванията са съгласувателната процедура да бъде максимално съкратена, така че финансовият ресурс да достигне до пострадалите физически лица от пандемията в първите дни след Великденските празници", пише в официално съобщение на ББР.

Ето при какви условия можете да изтеглите безлихвен заем до 4500 лева

Ето при какви условия можете да изтеглите безлихвен заем до 4500 лева

Българска банка за развитие обяви изискванията към кандидатите

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити е част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. Те могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Изискванията, на които гражданите трябва да отговарят, за да получат безлихвен заем, дават възможност на хората първо да поискат шестмесечен мораториум по плащанията си, което е банкова мярка, а след това и да кандидатстват за безлихвен заем (който е държавна мярка) и с него, след приключване на мораториума, да погасят напълно или частично заема, по който плащанията са били отложени.

Тази опция е изгодна и за банките, защото чрез нея те ще имат опция да заменят напълно или частично вземания си от граждани, които след отпадането на облекченията на мораториума и на временната отмяна на изискванията на Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО 9) могат да се превърнат в 100% рискови и да изискват до 100% провизиране. Пълната или частична замяна ще става именно, ако длъжникът вземе безлихвен кредит и с него заплати дължимата сума или част от нея по заема, по който е ползвал мораториум. До колкото безлихвения заем е гарантиран или рефинансиран от ББР той не носи риск или нужда от провизия за търговската банка, която го е отпуснала.

Чрез подобна схема длъжникът ще може напълно или частично да избегне след разсрочването прилагането на удължен погасителен план по дължимите суми, по които да плаща лихви, като замести този дълг с безлихвен кредит. За банката подобна схема носи значителни капиталови облекчения и намаляване на евентуалния ликвиден натиск.