В периода ноември 2015 г. – април 2016 г. беше отчетен ръст на търсената средна сума при кредитите за обединяване на задължения. Увеличението е с 436 лв. или 8,19% в сравнение с периода май – ноември 2015 г.

Така средния размер на най-често търсената сума за консолидация достигна 5 761 лв. Броят на молбите за този финансов продукт нарасна със 7%. Това показва второто издание на обзора „Потребителският кредит на българина”, изготвен от лидера на пазара на небанково потребителско кредитиране у нас БНП Париба Лични Финанси.

Беше отчетен и ръст от 13,86% на заявените средни суми на кредитите за ремонт на дома и от 13,15% за употребявани автомобили. Друга тенденция, която се откроява в пролетното издание на обзора е увеличението на броя на молбите, получени онлайн.

Обзорът „Потребителският кредит на българина” се издава два пъти годишно – през пролетта и есента. Неговата цел е да предостави информация за потребителското кредитиране в България, базирана на представителна извадка от запитванията за кредит, получени от компанията.

Обзорът може да се счита за показателен за българския пазар, тъй като БНП Париба Лични Финанси е лидер на пазара на небанково потребителско кредитиране с портфолио от над 1,4 милиона клиенти, които са ползвали продуктите на компанията за финансиране на различни проекти – от цялостен ремонт на дома до покупка на стоки на изплащане.

За какво търсят финансиране българите?

Трите топ проекта, които българите желаеха да финансират с потребителски кредит в периода ноември 2015 г. – април 2016 г. са ремонт на дома, обединяване на задължения и пари в брой. Хората кандидатстваха и за кредити за покупка на употребявани коли, лечение, покупка на обзавеждане и др.

В новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ се наблюдава нарастващ интерес към кредитите за обединяване на задължения. Търсенето на този продукт нарасна със 7% в сравнение с периода май – ноември 2015 г.

В същото време беше отчетен спад от 7% на молбите за потребителски кредит за ремонт на дома. Въпреки това, този продукт остава на първа позиция. Много хора се възползват от максималния размер на кредитите от 70 000 лв. и желаят да осъществят проекти за вътрешно обновяване на жилището, изолация, смяна на дограма, ремонт на покрив и много други.

Снимка 233141

Търсената средна сума за ремонт е 4 618 лв.

Българите кандидатстват за кредити за ремонт на дома на средна стойност 4 618 лв., което е ръст от 562 лв. или 13,86% в сравнение с периода май – ноември 2015 г. Наблюдава се ръст от 8,19% и на търсената средна сума при кредитите за обединяване на задължения. В новото издание на обзора тя е 5 761 лв., докато в предишното беше 5 325 лв. Нарасна и търсената средна сума при кредитите за покупка на употребяван автомобил. Увеличението е с 13,15% до 5 404 лв. Слаб спад от 1,1% се наблюдава при молбите за пари в брой. В периода ноември 2015 г. – април 2016 г. те бяха със среден размер 3 168 лв.

Снимка 233139

Във връзка с новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ Ралица Захариева, директор „Маркетинг и комуникации“ на БНП Париба Лични Финанси, България заяви: „Наблюдаваме все по-голям интерес към потребителските кредити и ръст на търсеното финансиране. Очевидно хората се чувстват по-уверени по отношение на приходите си и, че ще могат да обслужват кредитите си. Това може да се приеме като положителен знак, тъй като повече кредитиране ще доведе до ръст на потреблението, което е прогнозирано да бъде основен двигател за възстановяването на икономиката през тази година.“

Младите българи търсят иновативни канали за кандидатстване

Според данните на БНП Париба Лични Финанси, България, в периода ноември 2015 г. – април 2016 г. броят на онлайн молбите за потребителски кредит нарасна със 7%. Това показва, че все повече клиенти се възползват от удобството на този иновативен канал за кандидатстване.

Най-активни при кандидатстването през интернет са хората на възраст 20-39 години. Те са подали близо 70% от онлайн запитванията. Ръстът на интернет като канал за кандидатстване е за сметка на представителните офиси, където беше отчетен спад от 7% на броя на молбите.

В София предпочитат потребителски кредити, а в Пловдив – за стоки на изплащане

Обзорът „Потребителският кредит на българина“ очертава и някои регионални различия в търсенето на потребителски кредити. Например, хората в София и Варна по-често кандидатстват за финансиране на проекти и по-рядко за покупка на стоки на изплащане. Цифрите показват, че в столицата са получени 22,7% от молбите за потребителски кредит и 17% от тези за финансиране на стоки. За Варна показателите са съответно 6,6% и 6,3%.

В същото време в регионите Пловдив и Русе клиентите по-често кандидатстват за покупка на стоки на изплащане, отколкото за потребителски кредит. В Пловдив са отчетени 10,6% от молбите, подадени в магазините на търговските партньори на компанията и 9,7% от заявленията за потребителски кредит. В Русе са получени 3,3% от запитванията за покупка на стоки на изплащане и 2,5% от тези за потребителски кредит.

Най-активен регион остава София с 18,6% от молбите. Следват Пловдив с 10,4% от заявленията, Варна – 6,8%, Бургас – 4,8% и т.н. Най-слабо активни са регионите Кърджали и Търговище с 1,4% и 1,3% от молбите.

Снимка 233140