Сайтът http://www.moitepari.bg/ стартира новият си продукт - онлайн  застраховки „Гражданска отговорност" и сравнение на над 90 оферти на 10 застрахователни компании.

Услугата е съвместна инициатива на МОИТЕ ПАРИ и застрахователен брокер „I & G Brokers" и предоставя на потребителите възможността да сравняват цените на всички оферти, да избират между различни схеми на плащане и да кандидатстват директно от http://www.moitepari.bg/

Как да се възползва потребителят от новата услуга на http://www.moitepari.bg/ ?

Процедурата за избор и кандидатстване за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" през сайта http://www.moitepari.bg/ е максимално улеснена и се свежда до максимум три действия от страна на посетителя:

Първо: Да зададе критерии за търсене. Във входящата таблица се въвеждат необходимите параметри на търсене, като:

  • Вид МПС, съответно обем на двигателя, тонаж на МПС, седящи места;
  • ПТП през последните три години по вина на водача/ Брой произшествия;
  • Валидност за ЕС, съответно регион на ползване;
  • Месторегистрация и възраст на водача.

Второ: Да сравни и избере. Съобразно въведените параметри базата данни генерира таблица с оферти подредени във възходящ ред, от най-ниска към по-висока цена. В допълнение, потребителят може да избира между различни схеми на разплащане - еднократно или разсрочено до 4 вноски. От бутона „Сравнете" могат да се сравнят цените на до три оферти едновременно.

Трето: Да попълни онлайн заявление за покупка на застраховка.

Заявлението се изпраща директно до застрахователният брокер „I & G Brokers" където се разглежда и обслужването на клиента се поема от представител на брокера.

На http://www.moitepari.bg/ могат да бъдат сравнени над 90 оферти за застраховка „Гражданска отговорност" предлагани от 10 застрахователни компании в България. Новата услуга, както и всички останали динамични сравнения на финансови продукти на сайта са абсолютно безплатни за потребителя и свободно достъпни чрез Интернет за всеки желаещ да се информира.

До момента МОИТЕ ПАРИ има успешно разработени сравнения на 7 продуктови категории, като: потребителски кредити, ипотечни, бизнес, авто кредити и лизинги, срочни депозити, кредитни карти и взаимни фондове.  Застраховките „Гражданска отговорност" са 8-мият амбициозен проект на интернет портала, който се явява естествено продължение на мисията на МОИТЕ ПАРИ да бъде Българският Финансов Пътеводител на пазара.

За МОИТЕ ПАРИ

МОИТЕ ПАРИ е част от международната финансова мрежа FinZoom Financial Guides Network (http://www.finzoom.com/), която се състои от три аналогични портали за динамични сравнения на продукти от областта на потребителските финанси, в страните България (http://www.moitepari.bg/), Румъния (http://www.finzoom.ro/) и Турция (http://www.finzoom.com.tr/). Порталите обслужват над 100 милиона потребители от региона като мисията им е да подпомагат потребителите в намирането на най-добрите финансови продукти на пазара. 

За "I & G Brokers"

"I & G Brokers" е лицензиран по българското законодателство застрахователен брокер, член на Асоциацията на застрахователните брокери в България. От 2004 година е член и на Международната асоциация на застрахователните брокери - IBA, като става неин изключителен представител за България. Чрез своята мрежа от над 100 брокерски офиса, IBA предлага на клиенти от петте континента местно и международно обслужване.

В България "I & G Brokers" съществува от 1994г. и към настоящия момент обслужва повече от 90 000 клиента по задължителни и доброволни застраховки. "I & G Brokers" е част от Asigest Holding, опериращ още в: Италия, Румъния, Молдова.