Изправени пред по-високите цени на имотите и тежки студентски заеми, гражданите на САЩ остаряват все повече, преди да си купят собствено жилище.

Доклад на Националната асоциация на брокерите в САЩ показва, че средната възраст на купувачите на жилищe за първи път в страната се е увеличила, което не се е случвало от година 1981 година - от 32 на 33 години. Според статистиката от архива средната възраст на всички купувачи също е рекордна - 47 години, което е увеличение за трета поредна година. Резултатите обаче са доста над средната възраст през 1981 година, която е била 31 години.

И докато средната възраст на купувачите на жилища за първи път се увеличава за първи в този период и то само с една година, увеличението отразява различни затруднения, преди които са изправи американците, когато търсят собствено жилище.

15 града в САЩ, където борбата за купуване на жилище, е най-ожесточена

15 града в САЩ, където борбата за купуване на жилище, е най-ожесточена

Къде има пренасищане от купувачи

В национален мащаб недостигът на жилища на достъпни цени, съчетан с неизгодните ипотечни проценти, прави цените на жилища в градовете огромни. В същото време студентските заеми и други дългове затрудняват младите американци да спестят за десетки хиляди долари за авансово плащане. За собствено жилище и дума да не става.

"Достъпността на жилищата е толкова трудна днес особено когато се съчетава с покачващите се наеми и студентските заеми. Затова хората започват и да търсят алтернативни начини за набиране на средства", обяснява вицепрезидентът по демографски и поведенчески изследвания Джесика Лауц от Realtors group във Вашингтон.

Всъщност характеристиките на купувачите на жилища също се променят през последните години. Делът на женените двойки намалява, докато несемейните двойки и тези, които живеят на семейни начала, рязко нараства.

Друга тенденция е и това, че с увеличаването на възрастта на купувачите се увеличават и доходите им. Според профила на купувача неговият доход за 2018 година е в размер на 93 200 долара, а липсата на достъпни жилища изтласква потенциалните купувачи с по-ниски доходи извън пазара.

Междувременно по-високите цени на домовете също промениха начина, по който купувачите влизат за първи път на пазара. Около 30% от купувачите на жилище заявяват, че използват например подаръци от роднина или приятели, както и всяка друга възможност, за да финансират авансовото си плащане по кредити. След това започват да мислят за нови заеми и собствен дом.

Строителите също посочват недостига на достъпни жилища и работна ръка като причини за все по-малкото изграждане на по-големи еднофамилни домове. Така младите американци стават все по-стари, без да могат да закупят собствен дом.

Проучването в цитирания доклад на Националната асоциация на брокерите в САЩ е осъществено между 5 870 души, които са закупили собствено жилище в периода между юли 2018 и юни 2019 година.

14 места в САЩ, където жилищата са по-евтини от новите автомобили

14 места в САЩ, където жилищата са по-евтини от новите автомобили

Средната цена на имотите в страната е над 220 хиляди долара