"Алтерко" АД, която се търгува на Българската фондова борса (БФБ), обяви, че продава телекомуникационните си компании в Европа. Купувач е европейският лидер и най-бързо развиваща се компания в областта на нотификациите и мобилните услуги LINK Mobility Group ASA (LINK).

Предварително обявената стойност на сделката е 8,8 милиона евро. Тя ще бъде платена на три равни части - по банков път в момента на сключване на сделката, чрез отложено плащане с падеж три години при годишна лихва от 4,75%, а останалата една трета в ценни книжа от капитала на LINK Mobility Group ASA.

Обект на продажба са "Тера Комюникейшънс" АД, "Теравойс" ЕАД, "Алтерпей" ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония).

Става въпрос за водещи доставчици в България, Румъния и Македония в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации.

Стойността на сделката е изчислена на база прогнозната стойност на придобиваните дружества (EV) в размер на EBITDA на консолидирана база - 1 600 000 евро, умножена с коефициент 5.5. Крайната цена ще бъде определена по метода "cash-free/debt-free", при нормализирани нива на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последните 12 месеца преди датата на продажбата.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Алтерко"

Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Алтерко"

"С оглед резултатите на IoT бизнеса и интереса на инвеститорите към него, офертата на LINK беше оценена като изключителна възможност за промяна в стратегията за развитие на Групата. Продажбата на телекомуникационния ни бизнес в Европа ще ни даде възможност да концентрираме всичките си ресурси в развитието на нови IoT продукти и услуги", коментира изпълнителният директор Димитър Димитров.

Очаква се продажбата да бъде финализирана до края на месец април 2018 г. Това е второто за LINK придобиване на телекомуникационна компания в региона, с което компанията продължава навлизането си на пазара на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа.

Компанията развива дейност още в Тайланд, Сингапур, Малайзия и САЩ. Тя започва дейност през 2002 г. под името "ДВР-Ревю".

През 2015 година е създадена компанията "Алтерко Роботикс". Сред продуктите на Алтерко Роботикс са детският часовник MyKi Watch, тракерът за домашни любимци MyKi Pet и системата за автоматизация на дома She и Shelly. От 1 декември 2016 г., акциите на Алтерко АД се търгуват на БФБ.