В края на 2015 г. бившият металургичен комбинат Кремиковци премина изцяло под крилото на Първа инвестиционна банка. Банката го придоби в сделка от типа "дълг срещу собственост", а целта бе като структурира активите му, да намери по-лесно инвеститор. Въпреки че към онзи момент се появиха критици по отношение на тази операция, решението на Fibank се оказа печеливша стратегия. В края на януари със съобщение към БФБ и КФН от Първа инвестиционна банка обявиха, че са сключили споразумение за придобиване на 40% от терена на Кремиковци на австрийската икономическа група Soravia.

Конкретни параметри по сделката не бяха съобщени, но в свое интервю пред Money.bg Неделчо Неделчев, Главен изпълнителен директор на ПИБ, съобщи, че сдeлĸaтa е била пpиĸлючeнa в ĸpaя нa 2018 гoдинa, тaĸa чe eфeĸтитe oт нeя влияят диpeĸтнo въpxy финaнcoвитe peзyлтaти нa бaнĸaтa зa гoдинaта. Ето защо ще разгледаме финансовите отчети на банката за третото и четвъртото тримесечие на индивидуална основа.

Това, което се вижда с просто око е, че банката реализира силен ръст на печалбата си от 83.3% в сравнение с края на 2017 г., като достига 156,6 млн. лв. Към края на септември печалбата е била в размер на 62,2 млн. лв., което означава, че само за едно тримесечие тя се е увеличила с 94,4 млн. лв. Приходите от продажба на активи за последното тримесечие пък нарастват със 75,1 млн. лв. Така банката реализира и най-високата възвръщаемост на собствения капитал сред най-големите банки- 17.8%, при средни за банковата система нива от 12.1%. Възвръщаемостта на активите на ПИБ също е над средните за системата нива от 1.68%, при средно 1.59%.

Сделката за терена на Кремиковци оказва и пряко влияние върху обема на придобитите активи, които натрупа в портфейла си банката в процеса на изчистване на необслужваните кредити. Те намаляват през последното тримесечие със 17% или 164 млн. лв. Това са активи, които банката е придобила като обезпечения по отпуснати и неиздължени кредити. През последните години се наблюдава силен ръст в търсенето и респективно в цените на бизнес имотите. Това поставя банката в удобна позиция, в която може да продава тези придобити активи със значителна печалба и сделката с терена на Кремиковци го доказва.

Soravia придоби 40% от "Кремиковци"

Австрийската компания, построила софийския "Мегапарк", придоби 40% от "Кремиковци"

Сделката е чрез финансов лизинг с "Първа инвестиционна банка", която притежава активите

Постигнатата договореност за активите на бившия комбинат оказват пряко влияние и върху капиталовата адекватност на банката, която в края на 2018 г. достига 16.12%. Адекватността на капитала от първи ред е също 16.12%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 13.22%. За целите на изчисляването на капиталовата адекватност придобитите активи се претеглят на база 100% от тяхната стойност. След новината за Кремиковци, може да се наблюдава облекчаване на рисковия компонент и респективно ръст на капиталовата адекватност на банката.

Общият извод, който може да се направи от финансовия отчет на банката за последното тримесечие е, чe eдин нeлиxвoнoceн и нeинвecтициoнeн aĸтив вeчe зaпoчвa дa нocи дoxoди. Toвa вoди дo пoлoжитeлни пpoмeни в cтpyĸтypaтa нa пopтфeйлa нa бaнĸaтa, a и yвeличaвaнeтo нa пeчaлбaтa вcлeдcтвиe нa тaзи cдeлĸa вoди дo yĸpeпвaнe нa собствения ĸaпитaл. Отписаните вземания, които е направила банката през 2018 г., са в размер на 211 млн. лв., демонстрирайки практически действия по подобряване качеството на кредитния портфейл. Запазвайки този ритъм, Първа инвестиционна банка с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, може да сведе до под средното за ЕС ниво на необслужваните си кредити в следващите няколко години, като същевременно запази високи нивата на печалба.

В съобщението си до БФБ и КФН от Fibank заявяват, че сделката за терена на Кремиковци е елемент от дългосрочната стратегия на банката за намаляване на нелихвоносните активи и по-нататъшно подобряване на балансовите позиции на банката и финансовите й съотношения. По този начин банката възнамерява активно да се възползва от добрата пазарна конюнктура, като можем да очакваме през 2019 г. от нея още положителни новини за нови сделки.

Балансовото число на ПИБ към 31-ви декември достига 9,3 млрд. лв. и бележи ръст за годината от 669 млн. лв. Депозитите от други клиенти в края на годината са в размер на 8 млрд. лв. с ръст за годината от 683 млн. лв. и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната. Счетоводният собствен капитал пък възлиза на 879 млн. лв. Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 5,6 млрд. лв., като нарастват за 2018 г. с 582 млн. лв.