"Инвестор.БГ" АД финализира сделката по придобиване на 90% от капитала на "Висшето училище по застраховане и финанси" АД (ВУЗФ), съобщават оттам. Сделката бе сключена на 9 юни т.г., като по силата й медийната група придобива 63 000 акции от образователната институция. Цена не бе обявена.

Президент на ВУЗФ ще стане Апостол Апостолов. Той има доказани успехи в сферата на финансите и мениджмънта, както и повече от 10 години опит като преподавател във ВУЗФ в дисциплината "Капиталови пазари".

В развитието на капиталовите пазари Апостолов специализира в периода от 1995 до 2009 г. Между 2003 и 2009 г. е председател на Комисията за финансов надзор, а от 2011 г. досега е председател на НС на Тексим банк. От 2012 г. е председател на Съвета на директорите на "Централен депозитар" и член на НС съвет на "ЧЕЗ Разпределение". Завършил е "Банки и банково дело" в УНСС, а преди това Техническия университет в Пловдив.

Академичната програма ще продължат да управляват ректорът доц. д-р Григорий Вазов и вицепрезидентът Детелина Смилкова.

Медийната група ще подкрепи учебните програми на ВУЗФ с допълнителни възможности за придобиване на практически знания, като един от бъдещите проекти е обучение на място в Bloomberg TV Bulgaria за студентите във финансовите и икономическите специалности.

"Инвестор.БГ" АД купува Висшето училище по застраховане и финанси

"Инвестор.БГ" АД купува Висшето училище по застраховане и финанси

Сделката е за 90% от акциите