Министерството на енергетиката заедно с мениджмънта на дружеството АйСиДжиБи АД (ICGB) проведоха преговори с изпълнителя на строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България, при което бе постигната договореност за признаване на пълния размер дължими към АйСиДжиБи АД неустойки, съобщиха от Министерството на енергетика.

"С това споразумение приключваме няколкомесечни напрегнати преговори. Гръцката страна имаше претенции за десетки милиони, свързани според тях с допълнителни дейности по строежа и увеличението на цените. Нашите насрещни претенции са свързани с компенсации във връзка със забавяне на строителството", обясни министър Росен Христов. По думите му, успехът в преговорите се дължи на изключителната техническа и юридическа подготовка по всички спорни въпроси, както и на прозрачния и конструктивен подход при отстояването на позицията ни.

След активни преговори е постигнато споразумение, което изцяло защитава интересите на ICGB и България. Договорът с гръцката "Авакс" подлежи на индексиране съгласно Закона за обществените поръчки и приетата процедура, което се прилага при всички договори, засегнати от инфлацията и ковид кризата - практика, наложена и в България, и в Европа.

"Ние защитихме позицията, че тази индексация напълно урежда всички претенции, свързани с инфлацията, и допълнителни плащания не са дължими. Техническите експерти отхвърлиха всички искания за приемане на допълнителни обеми от извършена работа. След тази стъпка "Авакс" оттегля всичките си претенции и поема ангажимент да изплати компенсацията за забавянето.

Със споразумението се избягва последващ евентуален арбитраж, което би струвало милиони в адвокатски разходи и технически експертизи и би бил с неясен резултат", допълва министър Христов.

От АйСиДжиБи АД заявяват, че детайлите остават конфиденциална информация, но изразиха удовлетворение от приятелското решаване на спора и постигнатите договорености. Споразумението следва да се одобри от акционерите в ICGB.

Официално - газовата връзка с Гърция влиза в експлоатация на 1 октомври

Официално - газовата връзка с Гърция влиза в експлоатация на 1 октомври

Забавянията са компенсирани, каза регионалният министър