Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри без условия концентрацията между "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД и "ОББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество" АД. Придобиването създава второто най-голямо животозастрахователно дружество по релизиран премиен приход в България. Стойността на сделката не бе съобщена.

До нея се стигна, след като белгийската група KBC разшири присъствието си на банковия пазар у нас, придобивайки от Националната банка на Гърция "Обединена Българска банка" (ОББ) и лизинговото дружество "Интерлийз" срещу 610 милиона евро.

"Сибанк" и ОББ започват обединение на клоновете си

"Сибанк" и ОББ започват обединение на клоновете си

Къде ще са първите общи офиси?

В сделката влезе и 60% от "ОББ-МетЛайф", като по-късно KBC придоби и останалите 40% от "МетЛайф". Сега цялото дружество преминава под контрола на ДЗИ.

Преди сделката "ДЗИ-Животозастраховане" имаше 11,3% пазарен дял, което ѝ отреждаше четвърта позиция на българския пазар. "ОББ-МетЛайф" бе на следващата позиция с дял от 10,3% по реализиран премиен приход. След концентрацията обединената структура ще заеме втора позиция на животозастрахователния пазар с дял от 21,6%, става ясно от решението на регулатора.

Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Застрахователният пазар изпрати рекордна година. Кои са лидерите?

Приходите на компаниите растат значително

На първа позиция остава ЗАД "Алианц България Живот" АД с дял 26,3%, а на трета - ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" АД с 20,6%.

По отделно "ОББ-Метлайф" и "ДЗИ-Животозастраховане" бяха сред 100-те най-големи застрахователни дружества в Югоизточна Европа, нареждайки се през 2017 година на 69 и 89 позиции.

По последните данни от КФН в България има 43 застрахователи, от които 29 общозастрахователни дружества, 12 животозастрахователни, 1 застрахователна кооперация и 1 презастраховател.

Към края на 2016 година брутният премиер приход, реализиран у нас от всички застрахователи със седалище у нас, възлиза на 2 002 млн. лв., записвайки ръст от 3% на годишна база. Брутният премиен приход, записан от животозастрахователите, отчита ръст от 2% на годишна база и в края на 2016 г. възлиза на 377 млн. лв.