Чуждестранна компания, регистрирана в Лихтенщайн, е единственият кандидат за покупката на "Общинска банка", стана ясно след отварянето на офертата за продажбата на финансовата институция от Софийската общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ).

За дела от 67,64% от акциите на трезора, който в момента се държи от Столична община, е готова да плати фирмата "Новито Опортюнитис". Според данните тя е регистрирана в Лихтенщайн и е собственост на "КАИАК Фонд Мениджмънт АГ" (CAIAC Fund Management AG).

Последната е инвестиционен фонд с капитал от 1 милион швейцарски франка със седалище в Бендерн - село в Лихтенщайн на границата с Швейцария.

Според информацията на СОАПИ дружеството е подало оферта за закупуването на 3 880 388 броя безналични акции, които покриват пакета на Столична община от 67,64 на сто от ценните книжа. То е единственият участник, подал необходимите документи за участие в търга за приватизацията на финансовата институция.

Очакват само една оферта за Общинска банка

Очакват само една оферта за Общинска банка

Ще бъде ли успешен поредният опит за продажбата на институцията?

Сега предстои предложението на "Новито Опортюнитис" да бъде разгледано от Надзорния съвет на агенцията, както и от Столичния общински съвет. Ако последният даде зелена светлина за сделката, тя трябва да бъде одобрена от Българската народна банка (БНБ) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Процедурата по приватизацията на "Общинска банка" започна през октомври, като тогава стана ясно, че купувачът ще трябва да плати минимална цена от 45,65 милиона лева за нея. Посоченото тогава условие към кандидатите беше кредитният им рейтинг от агенция Standard and Poor's да не бъде под ниво ВВ-.

Столична община продава дела си в "Общинска банка" за 45 милиона лева

Столична община продава "Общинска банка" за (поне) 45 милиона лева

Кандидатите ще имат 2 месеца срок да се включат в наддаването

Продажбата на финансовата институция се готви от десетилетие, като досегашните опити завършваха с неуспех.

Предишният път, когато се търсеше нов собственик на "Общинска банка", беше преди три години. Тогава обаче процедурата беше спряна заради кризата с "Корпоративна търговска банка" (КТБ).

"Общинска банка" е учредена през 1996 година, като към днешна дата регистрираният й капитал надвишава 57 милиона лева. Към края на миналата година тя е на 15-о място по активи у нас с такива в размер на 1,325 милиарда лева.