Обемът на инвестиционните сделки с недвижими активи през първото полугодие на 2017-а достига 289 милиарда долара, съобщава консултантска компания JLL. Показателят е съпоставим с резултатите за периода януари - юни 2016 година.

През второто тримесечие на т.г. обемът на инвестиционните сделки на световния пазар на недвижимости е $150 милиарда. Резултатът е само с на 2% по-нисък от този за април - юни на миналата година. Но превишава с 18% средния показател за същия период на последните десет години, посочват от компанията.

Консултантите на JLL отбелязват, че активността на инвеститорите се запазва на достатъчно високо ниво, независимо от глобалната геополитическа неопределеност.

Единствените региони, които демонстрират понижение са Северна и Южна Америка. В тях обемът на тези инвестиции през второто тримесечие на тази година е $64 милиарда. А за полугодието резултатът е с 6% по-слаб от същия период на 2016 г., достигайки $122 милиарда.

Благодарение високия резултат от $57 млрд., обемът на инвестиционните сделки в Европа отчита ръст за първото полугодие от 5%.

На европейския пазар лидер е Германия, където размерът на тези инвестиции за първите шест месеца на годината се е увеличил с 38% и стана втори по големина за цялата история на региона.

В Нидерландия е регистриран третия по големина обем на инвестициите в недвижими активи за първото полугодия - $6,5 млрд. при ръст от 48%.

Силен растеж на инвестиционните сделки с недвижимости отбелязват Русия (37%), Швеция (28%) и Испания (25%).

Този пазар спада през периода във Франция Франции (-22%), Финландия (-25%) и Полша (-20%).

Политическата и икономическата ситуация около Брекзит не повлия върху пазара във Великобритания, който отбелязва ръст от 10 на сто, се отбелязва в анализа.