Въпреки, че на територията заемат само само 2% от повърхността на Земята, градовете допринасят значително за емисии на парникови газове и респективно климатичната криза. В скорошно проучване на Frontiers in Sustainable Cities, проведено сред 167 града в световен мащаб,  се посочва, че едва 25 от градовете в света допринасят за над 50% от емисиите на парникови газове в света.

Сред тях са мегаполиси в Азия. Това са градове като Шанхай, Хандан, Суджоу, японският град Токио и европейски градове като Москва и Истанбул. Редица градове от Австралия и САЩ също са имали значително високи емисии на глава от населението. И все пак, макар азиатските градове да допринасят сериозно за замърсяването, емисиите на парникови газове на глава от населението в развитите страни все още са по-високи от тези в развиващите се държави.

От проучваните 167 държави, 133 вече са поставили цели за намаляването на емисиите. 68 страни от тях дори включват пълното им елиминиране в бъдеще.

"В наши дни повече от 50% от световното население живее в градове", пише съавторът на доклада д-р Шаоцин Чен от Китай. "Градове са отговорни за над 70% от емисиите на парникови газове и те трябва да поемат отговорността за декарбонизацията на световната икономика.", казва той.

На този фон Китай, класифициран в този доклад като развиваща се страна, също има няколко градове, в които емисиите на глава от населението съответстват на тези на развитите страни. Нещо повече - според Международната енергийна агенция потреблението на въглища в Китай ще достигне рекорд тази година, което е в противоречие с възгледите на много климатични експерти, че изгарянето на въглища във втората по големина в света икономика бяха достигнали своя връх.

Президентът на Китай Си Дзинпин неотдавна обеща страната да започне постепенно да намалява потреблението на въглища в периода 2026-2030 год. като част от усилията си за намаляване на емисиите на парникови газове.

С целите за напълно премахване на емисиите на парникови газове се ангажират градовете от развитите държави. Подобни ангажименти има в градове в Европа и в Северна Америка. Торонто например обяви че ще намали емисиите си на парникови газове с 80% от нивата от 1990 г. до 2050 г., като краткосрочната цел за намаляване е да достигне 30% до 2020 г., а средносрочната цел от 65% се очаква до 2030 г. Европейски градове като Милано, Болоня, Варшава се ангажират да постигнат 20% намаляване на емисиите на парников газове от нивата от 2005 г. до 2020 г., което е в съответствие с общите цели на ЕС.

Според доклада градовете трябва да си поставят по-амбициозни и лесно проследими цели за смекчаване на последиците от замърсяването с парникови газове.