Товарните кораби доставят милиони тонове товари по целия свят всяка година. Само това допринася за производството на 3% от световните емисии на парникови газове. Но истинската вреда идва от съдържанието на това, което пренасят. Около 40% от товарите в теглото съотношение на транспортните кораби са изкопаеми горива.

Това сочат данни на United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Количеството на суровия петрол, което се транспортира по цял свят, остава относително непроменено през последните 20 години. Количеството на природния газ и нефтохимикалите е нараснало.

През последните 40 години количеството на сухите товари нараства. През 2018 г. сухите товари включват 1,2 милиона тона въглища, според UNCTAD. Общото количество на въглища, нефт, газ и нефтохимикали представлява близо 4,5 милиона тона. За сравнение общото количество доставяни товари по вода е 11 милиона тона.

Не трябва да мислим за това като за непременно лоша новина, изтъкват експерти. Според тях когато направим прехода към чиста енергия, не просто ще спрем да замърсяваме, а ще намалим и броя на корабите и то почти наполовина.

Разбира се, това драстично намаляване на корабите в морето може да не се случи, защото и слънчевите панели, и вятърните турбини ще трябва да бъдат транспортирани по някакъв начин.