Сто хиляди тона дрехи и битов текстил се изхвърлят в България годишно, което се равнява на повече от 5 пъти теглото на НДК в София. Тревожните данни са част от изложбата "Текстилът е новата пластмаса", която започна на 3 юли и ще продължи до 17 юли на входа на Морската градина във Варна. 

С тази инициатива организаторите от Българската Асоциация Кръгов Текстил (БАКТ) поставят фокус върху екологичните последствия от текстилната индустрия и възможните действия за справяне с тях.

Снимка 625725

Източник: БАКТ

Текстилът е наричан новата пластмаса,

защото свръхпроизводството на дрехи и увеличаването на текстилните отпадъци в световен мащаб оказват негативно влияние върху околната среда наравно с пластмасата. Целта е да се покаже смисълът от промяна на навиците и на личния отпечатък на всеки като се дадат реални примери и цифри за екологични спестявания.

В противовес на вредните въздействия от свръхпроизводството, потреблението и образуването на текстилни отпадъци са представени добрите примери в България (във Варна се намират трите най-големи текстилни екоцентъра у нас). Членовете на БАКТ реализират дейности за удължаване живота на текстилните продукти, в унисон с концепцията за кръгова икономика.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Още през 2018 г. членове на Асоциацията (варненската компания Texcycle и швейцарската Texaid) поставиха първите контейнери за ненужен текстил в България като стъпка към въвеждането на система за разделно събиране на текстил на национално ниво, това изпреварва законовите изисквания, според които във всяка страна-член на ЕС до 2025 г. трябва да се въведе система за разделно събиране на текстил, по подобие на другите отпадни потоци- пластмаса, стъкло, хартия и т.н.).

Texcycle стартират с 20 контейнера преди 5 години,

а към момента компаниите-членове на БАКТ имат над 320 специализирани контейнери за разделно събиране на текстил от домакинствата в цялата страна.

Събраният текстил се оползотворява, като приоритетно се обработва и подготвя за рециклиране и за повторна употреба.

Само за последните три години компаниите-членове на БАКТ са сортирали и обработили около 100 000 тона текстилни отпадъци. Над 85% от тях са подготвени за повторна употреба или рециклиране.

В резултат от дейността на БАКТ само за последните 3 години са спестени 1,7 млн. тона въглеродни емисии за производството на нов текстил и облекло, което е равносилно на годишните емисии от 2 млн. автомобили (това ¾ от всички коли в България). За този период е предотвратено изхвърлянето на 35 000 т естествени тъкани и свързаните с това емисии на гниене, което е равно на количеството битов отпадък на 80 000 българи за цяла година.

Предотвратено е и изхвърлянето на 50 000 т изкуствени дрехи и тъкани, които са равносилни на спестената пластмаса за производството на 5 млрд. бутилки.

Важно е да отбележим, че текстилният сектор е сред най-големите консуматори на вода и е вторият замърсител на вода в света. Повече отпадни води се отделят от производството на текстил, отколкото от всички битови нужди на човечеството (в резултат на къпане, готвене, чистене и т.н.). Няма друга единична индустрия, която да консумира и замърсява толкова много вода. Спестено е количество вода за последните три години от производството на нови дрехи е колкото консумираната вода на 330 хиляди европейци за една година.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, BILLA България.