През 2006 г. от републиканския бюджет бяха отделени 3 млн. лв. за обследвания за енергийна ефективност, това съобщи шефът на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков на годишна пресконференция за отчета на дейността на агенцията.

От тези 3 млн. лв., 2 млн. лв. бяха предназначени за обследване на сгради общинска и държавна собственост у нас.

Отпуснат беше и 1 млн. лв. за насърчаване на малкия и среден бизнес чрез финансиране за енергийна ефективност. В проекта безвъзмездна помощ получиха 35 малки и средни предприятия на обща стойност 660 378 лв. Останалите средства от 330 622 лв. ще бъдат върнати на бюджета, тъй като не са били усвоени.

До момента 66 проекта са финансирани чрез заеми от двете кредитни линии на ЕБВР, съобщиха още от Агенцията. Проектите, които са за енергийна ефективност в индустрията и за възобновяеми енергийни източници възлизат на стойност над 65.7 млн. евро.

Изградените мощности ще генерират годишно над 354.4 хил. MWh електрическа енергия и над 430.4 хил. MWh топлинна такава. Мерките по енергийна ефективност ще доведат до икономии на ток от над 57.1 хил. MWh и около 344 хил.т. намаление на емисиите на въглероден диоксид.

Кредитната линия за енергийна ефективност в бита до момента е финансирала 5 692 проекта, възлизащи на 15.3 млн. лв. От тях възстановената грантова част на кредитополучателите е в размер на 2.6 млн. лв.

Фонд „Енергийна ефективност" отпусна 8 млн. лв. за реализирането на 20 проекта в страната през тази година. До момента са подписани 17 от тях на стойност 6 млн. лв., а договорите на останалите 3, предстоят да бъдат подписани.

По оценки на АЕЕ за подобряването на енергийната ефективност у нас с 1% са нужни 150 млн. евро инвестиция.