Разполагаемият доход на глава от населението в развиваща се или развита икономика, без Китай, в периода 2020 - 2022 година ще бъде с 22% по-нисък, спрямо ситуация без пандемия. Това заяви зам.-управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Джофри Окамото по време на реч пред Форума за развитие на Китай.

Според МВФ от началото на кризата 90 млн. души вече са изпаднали в състояние на крайна бедност. Най-уязвими групи са младите хора, нискообразованите и жените, заявява Окамото. Пропастта между развитите страни и развиващия се свят също се уголемява.

През януари МВФ обяви, че очаква ръст на световната икономика от 5,5 на сто през 2021 година, но според скорошни обяви прогнозата ще бъде коригирана.От МВФ призоваваха развитите държави да помогнат с достъпа до осигуряване на ваксина.

Някои държави залагат на големи стимули за икономическо възстановяване, но в същото време в други страни липсват достатъчно средства, за да се подкрепи икономиката срещу пандемията,казват от МВФ. Това се забелязва в бедни държави с високи нива на задлъжнялост. Възстановяването ще бъде трудно за държави, които имат широк сектор на услугите, който е засегнат от пандемията.

По думите на Окамото няма яснота колко дълго ще продължи здравната криза. Има опасения и за нови щамове на вируса. Очакванията на зам.-управляващ директор на МВФ са, че пандемията ще остави дълбоки следи в глобалната икономика.