Международната агенция Fitch потвърди дългосрочните кредитни рейтинги на България в чужда и местна валута на нива съответно от "ВВВ-" и "ВВВ", запазвайки в същото време тяхната стабилна перспектива, съобщи bnr.bg.

От агенция отбелязват, че потвърдените рейтинги отразяват относително ниския български държавен дълг и подобряващия се външен финансова баланс. Фич обаче посочи, че една от най-бедните страни - членки на ЕС е изправена пред структурни предизвикателства, за да подобри своите дългосрочни потенциални нива на икономически растеж и да повиши БВП към нива, които да отговорят на растежа на страните с подобен или по-високо рейтинг.

Агенция прогнозира, че излишъкът по текущата сметка на България през периода 2016-2017 година ще продължи да се движи били до 2,2% от БВП главно благодарение на постепенното свиване на българския международен търговски дефицит. Износът ще се възползва от разнообразната експортна база, по-слабото евро и икономическото възстановяване на ключови търговски партньори на нашата страната.

БВП на България да нарасне с 2,1% през 2016 година след растеж от 3% през миналата година, очакват от Фич. Като забавянето на растежа отразява прогнозите на агенцията за свиване на инвестициите през тази година след края на финансиращия цикъл на ЕС за нашата страна за периода 2007-2013 година.

В същото време обаче агенцията прогнози ускоряване на растежа на потреблението на домакинствата. Повишението на заетостта и по-високите нива на разполагаемия доход би трябвало да повишава растежа на частното потребление до около 2,0% през 2016 година от едва 0,8% през миналата година.

Според кредитната агенция, нетният износ се очаква да бъде ключов двигател за БВП на нашата страната, като тя оценява, че потенциалното ниво на икономически растеж ще бъде около 2,5% и ще бъде постигнат в периода 2017-2018 година.

За настоящата година Фич прогнозира, че фискалният дефицит на България ще остане около 2,0% от БВП (след 2,1% през 2015-а), докато държавният дълг ще нарасне до 33,2% от БВП (от 26,7% през 2015-а).

Стабилната перспектива пред потвърдения кредитен рейтинг  отразява мнението на Фич, че възходящите и низходящите рискове пред него са понастоящем балансирани.