Приходите на Агенция "Митници" за август 2006 г. са 622 472 591 лева - това бе новината на неделния ден, публикувана на интернет сайта на агенцията. Сумата е с почти 138 милиона лева повече от август миналата година, когато са събрани 484,5 милиона лева. Увеличението в проценти е 28,45 %. Нетните приходи са от внос на стоки, от мита, ДДС, акциз и глоби, санкции, лихви и са внесени в касата на Републиканския бюджет.

Събраните мита и такси са 39 325 987 лева, внесеният в Републиканския бюджет ДДС е 546 818 662 лева. Приходите от акциз при внос са 35 802 592 лева, а от глоби, санкции и лихви - 525 350 лева.

За осемте месеца на 2006 г. Агенция "Митници" събра 4, 458 милиона, което представлява 73,5 % изпълнение на заложеното в годишния план на Министерство на финансите за 2006 г.
За втори път приходите на Агенция "Митници" надхвърлят рекордните 600 милиона лева за един месец, след като през месец май бяха събрани 670 100 118 лева.

На база на извършени анализи се очаква приходите от внос на Агенция "Митници" да надхвърлят 6,5 млрд. лева през 2006 г., научаваме още от прес-релиза.