Към момента в МОСВ има проекти за 800 млн. евро, които се нуждаят от доработване в различна степен, но със съвсем малко усилия тези проекти могат да достигнат стойност 1 милиард и 300 млн. евро.

Това заяви министър Джевдет Чакъров на официалното откриване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", която се проведе днес в Шератон, цитиран от пресцентъра на МОСВ.

Припомняме, че в деня на подписването на програмите в Брюксел излязоха данни за готовност с проекти за 300 млн. евро, а очакванията бяха до края на 2008 г. да бъдат подписани договори за изпълнение на проекти на обща стойност над 500 млн. евро. Очевидно настоящите цифри говорят за активност, надхвърляща очакванията.

Сред проектите в сектор „Води" с висока степен на готовност Джевдет Чакъров посочи тези на общините Враца, Габрово и Сливен с обща индикативна стойност 145 млн. евро. Такива проекти в сектор отпадъци има за общините Кочериново, Бургас, Добрич, Плевен, Провадия и Русе на обща предварителна стойност 110 млн. евро.

По програмата страната ни ще получи подкрепа на стойност 1.8 млрд. евро. Припомняме, че 70% от тях отиват за изграждане и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. 20 процента ще са подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци и 6 на сто - за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Един върнат лев, едно неусвоено евро ще означава неуспех за страната ни - заяви председателят на парламентарната комисия по околна среда Георги Божинов.