Наскоро в столицата на Казахстан президентът Нурслутан Назарбаев откри Международния финансов център "Астана" (МФЦА), който предоставя широка гама от услуги за регистрирани там фирми и физически лица, но и претендира за финансов хъб от регионално и глобално значение, свързвайки страните от Централна Азия, Кавказ, Евразийския Икономически съюз, Близкия изток, Западен Китай, Монголия и Европа.

МФЦА е като държава в държавата, проектиран като сингапурския и дубайския финансов център, които имат за основен език английския, прилагат се специална правна система, имат визови и данъчни облекчения. В МФЦА е открита и борса с чуждестранни акционери, на която ще се активи на големи местни рудодобивни, металургични, енергийни и транспортни предприятия. Международният център "Астана" ще развива икономическия и финансов потенциал на столицата и региона.

Много структурни реформи осъществи бившата комунистическа държава последните 20 години. Тези реформи отчитат транс-евразийските възможности, предоставени от Китай чрез Един път, един пояс и Пътят на коприната, които пресичат страната, но и необходимостта от компенсиране на зависимостта от залежите и на нефт и газ с развиващия се сектор на услугите. Модернизацията и преструктурирането на икономиката определят забележителния ръст на БВП последните 10 години и бързото развитие на страната в стремежа ѝ до 2050 г. да е в топ 30 на световните икономики.

Казахстан си поставя цел да развие капацитета на транспортните центрове, да увеличи финансовото посредничество и да подобри бизнес климата, за да привлече чуждестранни инвестиции. Това нямаше да бъде възможно без подобряването на съдебната практика.

Страната, известна със сериозните си проблеми с корупцията и разделението на властите, иска да затвърди имидж на надежден бизнес партньор и да повиши доверието на чуждестранните инвеститори, затова новият финансов център ще оперира със специален правен режим, основан на английското право, съобщава Bloomberg. Английското право е предпочитано в договорно право и практика в много от финансовите центрове за разрешаване на търговски и потребителски спорове. Астана ще се нареди до Ню Йорк, Лондон и Хонконг, прилагайки го в новият съд и арбитражен център на (МФЦА), напълно независими от съдебната система на Казахстан. Преимуществата на специалния правен режим е, че той е прозрачен и гъвкав, с глобално разпознаваеми стандарти.

Очаква се тези специфики да насърчат регионалната търговия чрез увеличаване на доверието в администрацията и улесняване на достъпът до правосъдие в целия регион. Съдът на (МФЦА) има и потенциал да подобри качеството на съдебната система и практика в страната, установявайки работни отношения с националните съдилища и регионалните юрисдикции, особено тези с близки търговски връзки с Казахстан. Също така ще направи значителна инвестиция във висококачествено юридическо образование и обучение в страната.