В абсолютна стойност, в България се дават само по 17 евро на човек за предотвратяване на болести, соча последната статистика на Евростат, публикувана днес. Така в подреждането под нас са само Гърция, Румъния и Словакия, като последните данни, с които борави агенцията, са от 2018 г.

Средното за Европа е 82 евро на човек, като лидери в това отношение са Швеция (165), Финландия (152), Германия (148) и Нидерландия (146). Казано иначе, лидерите в класацията дават десетократно по-големи суми за всеки индивид.

Снимка 514572

Източник: Евростат

В процентно изражение обаче нещата стоят значително по-добре за България. Делът на разходите за превантивна медицина у нас са 2,8% от целите публични и частни средства за здравеопазване, което съвпада точно със средното за Европа.

Тук лидер е Италия с 4,4%, следвана от Финландия (4%) и Естония, Нидерландия и Швеция с по 3,3%. В дъното са Гърция, Кипър и Малта с по 1,3%, а най-малък дял се разходва в Словакия - 0,8%.

Снимка 514571

Източник: Евростат