В Европа работят близо 8 милиона души в областта на информационните технологии. Това показват данните на Евростат за 2014 година.

Те представляват 3.7% от всички работещи в Европейския съюз. Донякъде по подразбиране, 8 от 10 от тях са мъже – или точно 81.9% от всички заети в този сектор.

Най-много IT специалисти в ЕС има във Великобритания (1.49 милиона), Германия (1.47 милиона) и Франция (0.91 милиона). В тези три страни работят почти половината заети в сектора.

Що се отнася до проценти обаче, водачите са други. Финландия е страната, където най-голям дял от работещите са в сектора на информационните технологии – цели 6.7%, следвана от Швеция с 6.0% и Люксембург с 5.1%.

На другия полюс са Гърция, България и Литва, където IT специалистите представляват най-малка част от местните трудови пазари. В южната ни съседка едва 1.3% от работещите са в този сектор, у нас – 1.9%, както и в Литва.

Данните на Евростат показват, че заетите в IT сектора у нас се увеличават, но с твърде бавни темпове. За 3 години в периода между 2011 и 2014 година работещите в този отрасъл са се увеличили с 2100 души – до 56 100.