Производството на мебели в България нараства с 25,6% от 873 милиона лева на над 1 милиард лева, а потреблението с почти 34% от 569 милиона лева на 763 милиона лева. Това идва на фона на общ растеж на потреблението в България от 8%. В тази статистика не влизат матраците и подматрачните рамки, които по неофициални данни на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) са достигнали през 2021 г. производствени нива от около 300 млн. лева. Така общата продукция на мебелната индустрия възлиза на около 1,5 млрд. лева.

България е на 38-мо място по износ на мебели в света, като обемът възлиза 561 милиона долара или над 1 милиард лева. Ръстът спрямо 2020 г. е малко над 36%. Значително са променени дестинациите, до които отиват българските мебели.

На първо място е Румъния с дял от 16,1%. Следват:

  • Гърция (10,3%)
  • Франция (8,3%)
  • Германия (7%) 

Само България и още три страни в ЕС имат увеличение на производството с над 25% през 2021 спрямо 2020 г. - Литва (26,9%), Хърватия (26,4%), Италия (25,7%) и България - 25,6%.

Ако погледнем към вноса, то Китай е основен вносител на мебели с 27,8%. С 5% се е увеличил вносът от страни от ЕС, където лидер е Полша с 19,2%.

Има значителна промяна на профила на потреблението на мебели в България според техния произход. Мебелите, реализирани на българския пазар от трети страни, които са били с дял от 21% през 2015 г., са вече 41%. Драстично е намаляло потреблението на мебели родно производство. От 41% през 2015 г. то спада на едва 16% според данните.

Износът на мебели от България надхвърля 335 милиона евро

Износът на мебели от България надхвърля 335 милиона евро

Секторът има проблеми с недостига на квалифицирани кадри

Производство на мебели в световен мащаб

Производството на мебели в световен мащаб през 2021 г. достигна до 513 млрд. долара, което се равнява на ръст от 16,8%. За сравнение през 2020 г. производството е било 439 млрд. долара, като в тези стойности не влизат матраците и подматрачните рамки. В голяма степен този ръст се дължи на

промяната в начина на живот на хората по света вследствие на ковид пандемията, коментира тенденцията проф. Васил Живков, председател на БКДМП.

Най-големи производители на мебели в света

Световен лидер по производство на мебели е Китай с дял от 39%, следван от САЩ (12%), Италия (4%), Германия (4%), Виетнам (4%), Индия (3%), Полша (3%) и други. Все по-голям дял от производството в глобален мащаб имат далекоизточните страни. Ако през 2011 г. те са взимали около 45% от световния дял, през 2021 г. той е вече 55%. За сметка на това европейските производители намаляват този дял (29% през 2011 г. и 23% през 2021 г.) и страните от Южна Америка и Африка, коментира Живков.

Европейският съюз, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Исландия заедно имат производство на мебели за 120 милиарда долара, докато само Китай е произвел мебели на стойност 200 милиарда долара. Това число за Северна Америка е 74 млрд. долара, като само САЩ е с 61 млрд. долара.

Снимка 609137

Източник: БКДМП

Европа и Балканите

Италия оглавява класация в производството на мебели - 22,5 млрд. долара, следвана от Германия (22,2 милиарда долара), Полша (15,9 млрд. долара), Великобритания (9,25 млрд. долара) и Франция (8,65 млрд. долара). На Балканите безспорен лидер е Турция с производство на мебели за малко над 6 млрд. долара

В региона се откроява Румъния, чието производство се равнява на 2,5 млрд. долара. Следват няколко страни с близки стойности: Босна и Херцеговина (710 млн. долара), Сърбия (660 млн. долара), Словения (610 млн. долара), България (598 млн. долара). Гърция и Хърватска се нареждат на 7-мо и 8-мо място съответно с 520 и 430 млн. долара. На последните места са Северна Македония (295 млн. долара), Албания (90 млн. доилара) и Черна гора (7 милиона долара).

Потребление на мебели

Потреблението на мебели в световен мащаб е 489 млрд. долара и е нараснало със 17,5% спрямо 2020 г.,

Топ 5 страни по потребление в света са:

  • Китай- 128 млрд. долара
  • САЩ- 102 млрд. долара
  • Германия- 26 млрд. долара
  • Великобритания- 17 млрд. долара
  • Франция- 16 млрд. долара

Най-голямото средно потребление на мебели на глава от населението за 2021 г. е в Европа - 243 долара, което е с 16,5% повече от средното потребление за 2019 г., когато е било 209 долара на човек.

Износ на мебели

Най-големите износители на мебели в света са Китай (76 млрд.долара), Виетнам (18 млрд.долара), Полша (15 млрд. долара), Германия (13.5 млрд. долара) и Италия (12,5 млрд. долара). За последните 5 години Виетнам е увеличил износа си малко над два пъти, Китай с 50,5% и Полша с 43%. Между 10 и 15% е увеличението при Германия и Италия.

На Балканите както при производството на мебели, така и в износа се открояват две страни -Турция и Румъния, съответно с 3540 и 2400 млн. долара.

Снимка 609138

Източник: БКДМП

Внос на мебели

Безспорен световен лидер по внос на мебели е САЩ с обем от 45,5 млрд. В топ 5 влизат още Германия (17 млрд.), Великобритания (10 млрд.), Франция (9,5 млрд.) и Нидерландия (7,2 млрд.).

На Балканите безспорен лидер по внос на мебели е Румъния с 1.13 млрд. долара. След нея е Словения с малко над половин милиард - 565 млн. долара. Почти с еднакъв внос са Гърция (470 млн. US$), Турция (468 млн. US$) и Хърватия (465 млн. долара). България е осъществила внос на мебели за 380 млн.US$. Съотношението внос/потребление е 90%.